понеділок, 20 листопада 2023 р.

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

                             ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ, ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» 

10-11 листопада 

Збірник матеріалів 

(завантажити)


Програма

(завантажити)


понеділок, 13 листопада 2023 р.

VІІІ - ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ, ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

10-11 листопада 2023 р. кафедрою психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»  проведена VІІІ - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі безперервної освіти». У рамках конференції відбулася співпраця фахівців різних напрямів: психологів, педагогів, соціальних педагогів, корекційних педагогів.

Тематичні напрямки роботи конференції:

- Психологічний супровід і гуманізація освіти в умовах воєнного стану;

- Психологічні аспекти впливу вікових та індивідуальних особливостей на розвиток особистості в системі безперервної освіти;

- Психолого-педагогічні аспекти розвитку особистості в системі інклюзивної та спеціальної освіти.

ВИСТУПИЛИ:

Вітальне слово:

Білик Олег Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти». 

Експерти:

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВʼЯ ЗАСОБАМИ БІОСУГЕСТИВНОЇ ТЕРАПІЇ

Стражний Олександр Сергійович - автор методу біосугестивної терапії, лікар-психотерапевт, головний спеціаліст Центру альтернативної медицини «Астраліт» (Угорщина), кризовий психолог-консультант,  лікар-волонтер Кризового центру медико-психологічної допомоги. Член Асоціації українських письменників, автор книжок виданих в Україні,  Угорщині, Іспанії, Італії, Франції. Автор циклу лекцій з альтернативної психології у різних країнах Європи, а також у Стенфордському університеті (Угорщина).

СУГЕСТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАНІПУЛЯЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Матохнюк Людмила Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», психолог ЦРО «Faith Hope Love», психолог ПЦ «Fides» ( м. Вінниця).

КОМПЛЕКС НЕПОВНОЦІННОСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЖИТТЯ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ

Потапчук Євген Михайлович - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки, Хмельницький національний університет, голова Української Асоціації сімейних психологів (м. Хмельницький)

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ВІДНОСИН МІЖ ПЕДАГОГАМИ ТА БАТЬКАМИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Томчук Михайло Іванович доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» ( м. Вінниця).

ПОСТТРАВМАТИЧНЕ ЗРОСТАННЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ БЛАГОПОЛУЧЧЯ  ОСОБИСТОСТІ В СТРЕСОВІЙ СИТУАЦІЇ

Бацилєва Ольга Валеріївна - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків).

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПІДЛІТКІВ

Максименко Юрій Борисович - доктор психологічних наук, професор кафедра загальної та диференціальної психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського ( м. Одеса).

ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСУ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ

Бурковська Галина Андріївна - студентка спеціальності 053 «Психологія» другого (магістерського) рівня КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», Спеціаліст Вищої категорії БСТ у Міжнародному центрі Біосугестивної терапії, консультант в позитивній психотерапії, Арт-терапевт, дієтолог, нутриціолог, коуч здоров'я, магістр екології, публічного управління та адміністрування, Член УСП, НПА, Арт-терапевтичної асоціації. (м. Вінниця).

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Найчук Вікторія Віталівна - декан соціально-економічного факультету, доцент кафедри соціальних технологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» (м. Вінниця).

ОСОБЛИВОСТІ КОНСУЛЬТАТИВНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ  З ДОРОСЛИМИ, ЩО МАЮТЬ ТРАВМУ

Шпортун Оксана Миколаївна - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», психолог ПЦ «Fides» ( м. Вінниця).

 Дякуємо всім учасникам за активну участь!

 


пʼятниця, 3 листопада 2023 р.

ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», студенти мають право на академічну мобільність. З метою підвищення якості освітнього процесу з точки зору його відповідності сучасним вимогам ринку праці та потребам роботодавців кафедра психології залучає фахівців-практиків до проведення навчальних занять.    

2 листопада 2023 р. відбулася  гостьова лекція на тему "Ейдотехніка як засіб розвитку асоціативного мислення" з Нікітіною Іриною Іванівною, консультантом ЦПР " Центр професійного розвитку педагогічних працівників Бахмутської міської ради". 

   Студенти спеціальності 053 "Психологія" обговорювали особливості використання ейдетики як ефективного розвитку особистості.   На сучасному етапі розвитку освіти особливу увагу  приділяють інноваційним технологіям, які сприяють всебічному та гармонійному розвитку особистості учня і роблять процес навчання цікавим та ефективним. Легкість запам'ятовування - це феноменологічна форма пам'яті, яка дозволяє легко запам'ятовувати речення, дати, формули, терміни тощо, а також утримувати, зберігати та відтворювати протягом певного часу яскраві зорові образи. Інтерактивні методи навчання відіграють важливу роль у сучасній освіті. 

  Дискусія була жвавою та цікавою, студенти мали можливість задати  цікаві їм питання з даної теми. Спробувати самостійно використати прийоми ейдотехніки. 

    Дякуємо всім за сумлінну, плідну співпрацю!