ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


Матохнюк Л. О.  - доктор психологічних наук, професор


Психодіагностика та експериментальна психологія


Рефлексія як системоутворювальний механізм безперервного професійного розвитку педагога (2022)

 

Рефлексія як системоутворювальний механізм безперервного професійного розвитку педагог (2022)


Psychocorrection of Adolescents 'Anxiety by Music Therapy (2021)


Поліпшення якості життя інвалідів шляхом сприяння їх професійній реабілітації (2021)


Психодіагностика: діагностичний інструментарій (2021)

 

Психодіагностика вищих психічних функцій: діагностичний інструментарій (2021)

 

Еxperimental research and comparative analysis of the value and sense sphere of future professionals of socionomic professions administrative and socio-economic systems: scientific and practical aspects of sustainable development. Monograph (2021)


 The influence of the value-semantic sphere of personality on the professional development of the future specialist of socionomic professions.  (2021)


Experimental research and comparative analysis of the value and sense sphere of future professionals of socionomic professions (2021)


Енциклопедія соціогуманітарної інформології (2021)

Методичні рекомендації до написання та оформлення магістерських робіт за спеціальністю «психологія» навчально-методичний посібник (2020)

Основи психологічної діагностики: навчально-методичний посібник (2020)

Information analysis technologies for the study of social processes in the regions. Modern approaches of socio-economic development of regions: theory and practice. Monograph (2020)

Formation of  Professional Imagination in the Process of Implementation of Technical Disciplines with the Aid of Modern Information Technologies. (2020)

To the question of experimental study of political socialization of student young people in conditions of social transformations indicators and level of personal information virtus: scientific journal (2019)

До питання про експериментальне вивчення політичної соціалізації студентської молоді в умовах суспільних трансформацій  (2019)

Тест-опитувальник «Інформаційна компетентність особистості» (2018)

Кластерний аналіз структури інформаційної компетентності особистості з різних регіонів України  (2018)

Структурно-функціональна модель інформаційної компетентності особистості  (2018)

Засади досліджень у психології розвитку інформаційної компетентності особистості (2017)


Математично-статистичні, психодіагностичні основи психолого-педагогічного дослідження


Психологічний аналіз прокрастинації як деструктивного чинника формування професіоналізму. (2022)


Рефлексія як системоутворювальний механізм безперервного професійного розвитку педагога (2022)


Рефлексія як системоутворювальний механізм безперервного професійного розвитку педагог (2022)


Вплив інформації на психологічний стан особистості в критичних ситуаціях. (2022)


Psychocorrection of Adolescents 'Anxiety by Music Therapy (2021)

 

Поліпшення якості життя інвалідів шляхом сприяння їх професійній реабілітації (2021)


Енциклопедія соціогуманітарної інформології (2021)

Formation of  Professional Imagination in the Process of Implementation of Technical Disciplines with the Aid of Modern Information Technologies. (2020)

Психолого-педагогічні засади дослідження інформаційної компетентності особистості (2018)

Психологічний аналіз інформаційної компетентності особистості: методологічний аспект (2018)

Засади досліджень у психології розвитку інформаційної компетентності особистості (2017)


Розвиток інформаційної компетентності особистості в сучасному освітньому просторі

 

Вплив новітніх інформаційних технологій на формування професійних якостей курсантів – прикордонників

 

Функції інформаційної компетентності особистості


Experimental research and comparative analysis of the value and sense sphere of future professionals of socionomic professions

 

 The influence of the value-semantic sphere of personality on the professional development of the future specialist of socionomic professions.Технології роботи практичного психолога 

Арт-терапевтичні методики у роботі практичного психолога. Робочий зошит. (2023)

Основні методи Арт-терапіїу роботі практичного психолога практикум (2023)

Психологічний аналіз прокрастинації як деструктивного чинника формування професіоналізму. (2022)

Вплив інформації на психологічний стан особистості в критичних ситуаціях. (2022)

Рефлексія як системоутворювальний механізм безперервного професійного розвитку педагога (2022)

Рефлексія як системоутворювальний механізм безперервного професійного розвитку педагог (2022)

Психологічна підтримка та супровід дорослих і дітей у кризових ситуаціях:  практикум  (2022)

Psychocorrection of adolescents 'anxiety by music therapy brain  (2021)

Поліпшення якості життя інвалідів шляхом сприяння їх професійній реабілітації (2021)

Psychocorrection of Adolescents 'Anxiety by Music Therapy (2021)

Поліпшення якості життя інвалідів шляхом сприяння їх професійній реабілітації (2021)


Formation of  Professional Imagination in the Process of Implementation of Technical Disciplines with the Aid of Modern Information Technologies. (2020)

 

Засади досліджень у психології розвитку інформаційної компетентності особистості (2017)

 

Розвиток інформаційної компетентності особистості в сучасному освітньому просторі

 

Вплив новітніх інформаційних технологій на формування професійних якостей курсантів – прикордонників

 

Функції інформаційної компетентності особистості

 

Енциклопедія соціогуманітарної інформології

 

Experimental research and comparative analysis of the value and sense sphere of future professionals of socionomic professions

 

 The influence of the value-semantic sphere of personality on the professional development of the future specialist of socionomic professions.


Шпортун О. М.  - доктор психологічних наук, професор

 Патопсихологія та клінічна психологія

Емпіричнедослідження особливостей соціально−психологічної адаптації молоді у період військовихдій в Україні (2023)

Взаємозв`язок емоційного інтелекту та моральної відомості учнівської молоді (2023)

Емпіричне дослідження особливостей впливу мотивації та установок на збереження психологічного здоров’я  молоді. (2022)
Психологічні особливості «медіа-залежності» як деструктивного чинника розвитку психічного здоров’я молоді (2022)

Рsychological Analysis of Procrastination as a Destructive Factor in the Formation of Professionalism Brain (2022)

Psychological  Counseling  of  Clients  in  Crisis  Situations. (2021)

Психологічні особливості само ефективності осіб юнацького віку (2021)

 Взаємозв’язок креативності та емоційного інтелекту в осіб юнацького віку (2021)

Психодіагностика вищих психічних функцій: діагностичний інструментарій, навчальний посібник (2021)

Peculiarities of Leadership Manifestation in the Youth Social Group (2020)

Сугестивні психотехніки як засіб формування професійної компетентності психолога (2020)

Регулятивно-рівнева модель гумору в структурі особистісної реуляції і умовах норми та психічної патології (2020)

Психологічні особливості прояву тривожності у підлітковому віці (2020)

 Service women’s Personal Traits (2020)

Феноменологія, практиката корекція     психологічного  (2019) 

Психологічна реабілітація 

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ: підручник (2023)

Психологічні особливості «медіа-залежності» як деструктивного чинника розвитку психічного здоров’я молоді (2022) 

Психологічна підтримка та супровід дорослих і дітей у кризових ситуаціях:  практикум  (2022)

Рsychological Analysis of Procrastination as a Destructive Factor in the Formation of Professionalism Brain (2022)

Psychological  Counseling  of  Clients  in  Crisis  Situations (2022)

Емпіричне дослідження особливостейвпливу мотивації та установок на збереження психологічного здоров’я  молоді (2022)

Psychocorrection of  Adolescents Anxiety by  Music Therapy (2021)

Improving the Quality of Life of Persons with Disabilities by Promoting Their Professional Rehabilitation (2021)

Психодіагностика: діагностичий інструментарій навчально методичний посібник (2021)

Психодіагностика вищих психічних функцій: діагностичний інструментарій, навчальний посібник (2021)

Peculiarities of Leadership Manifestation in the Youth Social Grou (2020)

Studyof the influence of katathym-imaginative therapy on correction of mentaldisorders in neurotic conditions (2020)

Servicewomen’s Personal Traits (2020)

Психологічніособливості само ефективності осіб юнацького віку (2020) 

Сугестивні психотехніки як засіб формування професійної компетентності психолога (2020)

Регулятивно-рівнева модель гумору в структурі особистісної реуляції і умовах норми та психічної патології (2020)

Психологічні особливості прояву тривожності у підлітковому віці (2020)

Основи психологічної діагностики: навчально-методичний посібник (2020)

Феноменологія, практика та корекція     психологічного  здоров’я особистості: монографія (2019) 

 Психологія консультування групової роботи

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ: підручник (2023)

Психологічні особливості «медіа-залежності» як деструктивного чинника розвитку психічного здоров’я молоді (2022) 

Психологічна підтримка та супровід дорослих і дітей у кризових ситуаціях:  практикум  (2022)

Рsychological Analysis of Procrastination as a Destructive Factor in the Formation of Professionalism Brain (2022)

Psychological  Counseling  of  Clients  in  Crisis  Situations (2022)

Емпіричне дослідження особливостейвпливу мотивації та установок на збереження психологічного здоров’я  молоді (2022)

Psychocorrection of  Adolescents Anxiety by  Music Therapy (2021)

Improving the Quality of Life of Persons with Disabilities by Promoting Their Professional Rehabilitation (2021)

Психодіагностика: діагностичий інструментарій навчально методичний посібник (2021)

Психодіагностика вищих психічних функцій: діагностичний інструментарій, навчальний посібник (2021)

Peculiarities of Leadership Manifestation in the Youth Social Grou (2020)

Studyof the influence of katathym-imaginative therapy on correction of mentaldisorders in neurotic conditions (2020)

Servicewomen’s Personal Traits (2020)

Психологічніособливості само ефективності осіб юнацького віку (2020) 

Сугестивні психотехніки як засіб формування професійної компетентності психолога (2020)

Регулятивно-рівнева модель гумору в структурі особистісної реуляції і умовах норми та психічної патології (2020)

Психологічні особливості прояву тривожності у підлітковому віці (2020)

Основи психологічної діагностики: навчально-методичний посібник (2020)

Феноменологія, практика та корекція     психологічного  здоров’я особистості: монографія (2019) 

Томчук М. І.  - доктор психологічних наук, професор 

Методологія наукових досліджень

Information Technologies in the Formation of Environmental Consciousness in Future Professionals (2022)

Психологічний аналіз екологічної свідомості підлітків та старшокласникі (2022)

Результати емпіричного дослідження проблеми лихослів’я в учнів середнього шкільного віку. (2020)

Психологічний аналіз конфліктологічної компетентності студентів (2019)

Психологія тривоги, страху та агресії особистості в освітньому процесі (2018)

Вплив інформаційних засобів на емоційно-почуттєву сферу особистості (2018)

 Психологічні особливості професійної самореалізації жінок-педагогів (2017)

Формування суверенних моральних цінностей у майбутніх психологів Монографія. 

 

Психологія і педагогіка вищої школи 

  Information Technologies in the Formation of Environmental Consciousness in Future Professionals (2022)

Психологічний аналіз екологічної свідомості підлітків та старшокласникі (2022)

Результати емпіричного дослідження проблеми лихослів’я в учнів середнього шкільного віку. (2020)

Психологічний аналіз конфліктологічної компетентності студентів (2019)

Психологія тривоги, страху та агресії особистості в освітньому процесі (2018)

Вплив інформаційних засобів на емоційно-почуттєву сферу особистості (2018)

 Психологічні особливості професійної самореалізації жінок-педагогів (2017)

Формування суверенних моральних цінностей у майбутніх психологів Монографія. 

Психолого-педагогічні технології в корекційній освіті 

Психологічний   аналіз екологічної свідомості підлітків та старшокласникі (2022)  

Information Technologies in the Formation of Environmental Consciousness in Future Professionals (2022)

Результати емпіричного дослідження проблеми лихослів’я в учнів середнього шкільного віку. (2020)

Психологічний аналіз конфліктологічної компетентності студентів (2019)

Психологія тривоги, страху та агресії особистості в освітньому процесі (2018)

Вплив інформаційних засобів на емоційно-почуттєву сферу особистості (2018)

Психологічні особливості професійної самореалізації жінок-педагогів (2017)

Формування суверенних моральних цінностей у майбутніх психологів Монографія.

 

Потапчук Є. М.  - доктор психологічних наук, професор 

Основи сімейного вихованняБраніцька Т. Р.  - доктор педагогічних наук, професор 

Психодіагностика та експериментальна психологія 

Developing Pedagogical Mastery in Future Physical Education Teachers in the Context of Postmodern Paradigm of Education (2022)


Психодіагностика: діагностичний інструментарій (2021)


Культурна дипломатія як спосіб комунікації в інтересах національної безпеки України (2021)


Neuropsychological Bases of Self Improvement of Own Physical Health of Future Teachers in the Course of University Education (2021)


Ecological and axiological reflection of the concept of sustainable development as a basis for the health-preserving competence of a physical education teacher  (2021)


Професійна культура керівника як фактор ефективності управління (2021)

Peculiarities of Leadership Manifestation in the Youth Social Group (2020)

Fundamentals of public administration of the national education system of Ukraine (2020)

Entrepreneurship personnel professional competence development model (2019)

Здоров’я сучасної людини: чинники його вдосконалення. (2019)

Професійна культура керівника як фактор ефективності управління (2017)

Культурна дипломатія як спосіб комунікації в інтересах національної безпеки України.

Psychodiagnosis and conflict forecasting in managemen

Administrative and socio-economic systems: scientific and practical aspects of sustainable development

The communication efficiency in the context of partnership pedagogy 

Технології роботи практичного психолога 

Neuropsychological Bases of Self Improvement of Own Physical Health of Future Teachers in the  Course of University Education (2023)
Developing Pedagogical Mastery in Future Physical Education Teachers in the Context of  Postmodern Paradigm of Education (2022)

Психологічна підтримка та супровід дорослих і дітей у кризових ситуаціях:  практикум  (2022)

Ecological and axiological reflection of the concept of sustainable development as a basis for the health-preserving competence of a physical education teacher  (2021)

Культурна дипломатія як спосіб комунікації в інтересах національної безпеки України (2021)

Професійна культура керівника як фактор ефективності управління (2021)

Peculiarities of Leadership Manifestation in the Youth Social Group (2020)

Peculiarities of Leadership Manifestation in the Youth Social Group (2020)

Професійна культура керівника як фактор ефективності управління (2020)

Fundamentals of public administration of the national education system of Ukraine. (2020)

Entrepreneurship personnel professional competence development model (2019)

Здоров’я сучасної людини: чинники його вдосконалення. (2019)

Культурна дипломатія як спосіб комунікації в інтересах національної безпеки України.

Psychodiagnosis and conflict forecasting in managemen

Administrative and socio-economic systems: scientific and practical aspects of sustainable development

The communication efficiency in the context of partnership pedagogy 

 

Яцюк М. В.  - кандидат психологічних наук, доцент 

 Психологія саморегуляції особистості

Психологія саморегуляції особистості. Психологічнийпрактикум (2023) 

 Все буде Україна! Челендж для сучасних тинейджерів 21 день (робочий зошит). Випуск 2. Робочий зошит 2 (2023) 

Ways of Ensuring, Forming and Adjusting the Psychological Security ofthe Personality (Corrective Aspect of Sports Activities) (2023) 

Соціально-психологічніумови розвитку почуття когерентності дорослої особистості  (2023)

Тонфельдтерапія як ресурс саморегуляціїособистості 

 Все буде україна! Челендж для сучасних тінейджерів 21 день  (2022)

Provision of the individual’s psychological security: The possibility of formation and correction. (2022)

Деструктивний вплив бойового стресу на емоційну сферу особистості військового. (2021)

Теоретична модель професійного вигорання педагогів закладу інтернатного типу (2020)

Емоційний інтелект особистості (на хвилі Нової української школи) (2019)

Мобінг: стратегії психологічного захисту. Навчально-методичний посібник (2019)

Емоційний інтелект як психологічний чинник саморегуляції педагогів у сучасному освітньому просторі (2018) 

Психологія креативності 

 Все буде Україна! Челендж для сучасних тинейджерів 21 день (робочий зошит). Випуск 2. Робочий зошит 2 (2023) 

Все буде україна! Челендж для сучасних тінейджерів 21 день 

Provision of the individual’s psychological security: The possibility of formation and correction. (2022)

Деструктивний вплив бойового стресу на емоційну сферу особистості військового. (2021)

Теоретична модель професійного вигорання педагогів закладу інтернатного типу (2020)

Емоційний інтелект особистості (на хвилі Нової української школи) (2019)

Мобінг: стратегії психологічного захисту. Навчально-методичний посібник (2019)

Емоційний інтелект як психологічний чинник саморегуляції педагогів у сучасному освітньому просторі (2018) 


 Найчук В.В.  - кандидат психологічних наук, доцент

Психологія деструктивних станів 

Психодіагностика естетичних здібностей. (2022)

Причини та специфіка прояву синдрому професійного вигорання працівників ІТ-сфери. (2022)

Психодіагностика стану потоку у творчій діяльності (2021) 

Психодіагностика естетичного інтелекту особистості (2021)

Особливості естетичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку. (2021)

Психологічні аспекти прояву булінгу в шкільному середовищі (2020)

 

Світлак І. І.   – доктор юридичних наук, професор

  Інтелектуальна власність

Юридичні гарантії забезпечення та захисту права дитини на психічне здоров’я в умовах війни. (2023) 

Правоваполітика в економічній сфері: сучасні виклики та майбутні тенденції (2022)

The legal charter of the company of the future: the order of creation. (2022) 

МісцеНБУ в механізмі захисту прав вкладників комерційних банків (2021)  

Legal transformations in the Ukrainian legal system under the influence of international lawTransformaciones en el sistema jurídico ucraniano bajo la influencia del derecho internacional (2021)

 Сутність природних монополій та особливості державного регулювання  їх діяльності (2020) 

Чопик Л. І.  - кандидат педагогічних наук

Основи корекційної освіти 

Психологічний супровід дітей з порушеннями зору в умовах інклюзії. (2020)

Особливості організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах нової української школи: методичний посібник (2019)

E-government: opportunities and accessibility

Формування навичок просторового орієнтування в старших дошкільників зі зниженим зором (2018)

 Спеціальна психологія

 Психологічний супровід дітей з порушеннями зору в умовах інклюзії. (2020)

Особливості організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах нової української школи: методичний посібник (2019)

E-government: opportunities and accessibility

Формування навичок просторового орієнтування в старших дошкільників зі зниженим зором (2018) 


Кузьменко Ю. В.   – кандидат психологічних наук, доцент 
Психологія професійної орієнтації та професійного вибору

Психолого-педагогічні засади профорієнтації та профвідбору. Навчальний посібник  (2023)

 National and Patriotic Education of Young Students by Meansof Digital Technologies in Distance Learning Environmen  (2022)

Особисті ресурси як чинники підтримання психологічного благополуччя в умовах екзистенційних загроз (2022)

Психологічні особливості стану та наслідків для осіб, що пережили втрату близьких їм людей під час війни. (2022)

Прo рeaлiзaцiю у coцiaльнiй рoбoтi ceрeдoвищнoгo пiдxoду при фoрмувaннi мiжocoбиcтicниx cтocункiв в умoвax дитячoгo будинку ciмeйнoгo типу (2019)


Васюк К. М  - кандидат психологічних наук, доцент

Психодіагностика та експериментальна психологія


Особливості ціннісно-смислової сфери молоді в умовах війни 2023


Егоцентризм як захисний механізм особистості в осіб похилого віку (2022)


Основні напрямки експериментальних досліджень впливу кольорів на психіку (2022)


 Образ соціуму в осіб з різним типом життєвого сценарію (2021)

 

Можливості використання інтент-аналізу в дослідженні неправдивих повідомлень.  (2021)


Перспективи дослідження брехні в сучасній українській психологічній науці (2021) 


Можливості застосування окулесики в процесі детекції брехні (2021)


Методологічні засади використання вербальних маркерів як психолінгвістичних засобів детекції брехні (2020) 


 Психотип особистості – жертви тоталітарних спільнот (2020)


Перспективи використання графології в психологічній діагностиці брехливого повідомлення (2020) 


Статево-рольові особливості егоцентризму як захисного механізму особистості в ситуації кризи.   (2019)

 

Психолінгвістичні маркери брехливих висловлювань при використанні неінструментальної детекції брехні. (2019) 


Можливості використання психомистецького підходу

В.Д.Потапової в підготовці психологів сучасної вищої школи (2019) Білик О. О.  - кандидат технічних  наук, доцент

Охорона праці в галузі

Нормативно-правові основи взаємодії закладів освіти та органів місцевого самоврядування (2022)

Механізми впровадження безпечного освітнього середовища в закладах освіти (2022)

Особливості управління організацією навчального процесу в закладах освіти в умовах пандемії  (2020)

Громадське врядування в освітньому середовищі (2020)

Public governance in the educational environment, public  management (2020)


Пилявець Н. І.  - доктор філософії за спеціальністю 053 "Психологія"

Технології роботи практичного психолога 


Психологічніособливості батьківських ставлень до дитини з особливими освітніми потребами (2023)


Особливостімотиваційної сфери студентів із різним ставленням до власного здоров’я (2023)


Самозбережувальна поведінка особистості як психологічний феномен (2022)


Сучасні підходи до визначення поняття «когнітивний стиль особистості» (2021)Каменщук Т. Д.  - кандидат педагогічних наук

Нормативно-правові та організаційні засади роботи психолога та асистента вчителя

Умови психологічного благополуччя студентської молоді з особливими освітніми потребами в закладі професійної освіти в умовах воєного часу. (2023)

Організаційно-функціональні моделі інклюзивно-ресурсних центрів в умовах децентралізації (з досвіду роботи) (2022)

Роль і місце психологічної допомоги для внутрішньо переміщених сімей в умовах воєнного часу. (2022)

Сучасні підходи у державній політиці до питання навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. (2022)

Організація корекційно-розвиткової роботи в умовах інклюзивноресурсного центру : методичні рекомендації  (2021)

Інклюзивно-ресурсні центри в контексті співпраці із закладами освіти (2021)

Психолого-педагогічні засади технологій супроводу дітей з особливими освітніми потребами у процесі їх соціальної інтеграції (2020)

Конфліктологічна компетентність керівника закладу освіти як психологічний чинник професійного становлення (2020)

Типи порушення просторової знаково-символічної системи знань у дітей з помірною розумовою відсталістю. (2020)

Зміст навчально-корекційної методики формування просторової знаково-символічної системи знань у дітей з інтелектуальною недостатністю помірного ступеню (2-ий етап навчання). (2020)


Серга О. О.  – викладач

Анатомія, фізіологія центральної нервової системи 

 Реалізація сім’єю з підлітками функції виховання як психологічна проблема (2021)

Cybersport as a fundamental element of modern digital culture (2019)


П’яст Н. Й  – кандидат філологічних наук, доцент

Ораторське мистецтво


Учнівські олімпіади, конкурси з української мови та літератури. Нормативно-правове забезпечення, методика проведення, завдання (2020-2022)

Роль інтерактивного навчання у формуванні ключових компетентностей особистості на уроках української словесності в умовах Нової української школи. (2021)

Використання ІКТ на уроках української літератури  (2021)

Учнівські олімпіади, конкурси з української мови та літератури. Нормативно-правове забезпечення, методика проведення, завдання(2018-2020)

 

Драченко В. В. - кандидат педагогічних наук, старший викладач

Психолого-педагогічні технології в корекційній освіті 

Основні підходи психо-корекційної роботи з дитиною з розладами спектру аутизму  (2022)

Психологічніособливості соціалізації молодших школярів з мовленнєвими порушеннями (2022)

Навчально-методичний комплект "Абетка асистента вихователя" (2022)

Особливостісенсо-моторної сфери дитини дошкільного віку з розладами аутичного спектру (2021)

Особливості розвиту словесно-логічного мислення у дітей з порушенням слуху (2020)

 Логутіна Н. В. - кандидат педагогічних наук

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

The role of emotional intelligence in the system of Manager’s maincompetencies (2023)

Studying remotely in the system of higher education (2022)

Realization of educational potential of students with inclusive and special forms of education taking  (2021)

The Problem of the Educational Process Activating in the Context of Distance Learning (2021)

Studying Innovation as the Factor in Professional Self-Development ofSpecialists in Physical Education and Sport (2020)

Міжкультурна компетентність вчителя нової української школи – важливий чинник ефективної педагогічної діяльності (2020)

Fundamentals of public administration of the national education system of Ukraine. Public management (2020)

Основи державного управління системою національної освіти України (2020)

Логутіна Н. В. Practical USE of English Grammar : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н. В. Логутіна. — Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2010. — 135 с. : табл. ; 21 см Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11- 5166 від 15.06.2010) ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ імені ІВАНА ФЕДОРОВА» Національна бібліографія України ЛІТОПИС КНИГ Державний бібліографічний покажчик України № 3 Лютий 2011 (1726—2604)//IVAN FEDOROV BOOK CHAMBER OF UKRAINE, STATE RESEARCH INSTITUTE (2010)

 

 Авраменко Н. О.  - кандидат філологічних наук

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

Рsychological Analysis of Procrastination as a Destructive Factor in the Formation of Professionalism (2022)

 Psychocorrection of Adolescents 'Anxiety by Music Therapy  (2021) 

Створення позитивної мотивації іноземних студентів медичних ЗВО до оволодіння професійною термінологією в крос культурному освітньому середовищі. (2020)

Медична термінологія як засіб формування професійної мобільності майбутніх лікарів- іноземців в умовах європейських інтеграційних процесів. (2020) 

Немає коментарів:

Дописати коментар