АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

1.Звернення Національного агенства про використання російської мови при оприлюдненні наукових досліджень (завантажити
2. Вимоги до оформлення статей (тез) у збірнику КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти». (завантажити)

3. УДК. (завантажити)

4.  Академічна доброчесність (завантажити)

5. Мовне кліше (завантажити)

6. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ Інформаційний бюлетень Випуск No 4 • Грудень 2019 р. (завантажити)

7. Закон "Про освіту" ст.42 Академічна доброчесність (завантажити)

8. Критерії зниження оцінки випускних робіт з психології

№ п/п

Критерії, за якими оцінюється робота

Відняти балів

1

Немає апробації роботи, публікацій за темою

-10

2

Актуальність надто коротка (менше сторінки) або надто довга (більше 2 др. аркушів)

-1

3

Відсутні необхідні компоненти вступу (новизна, практична значущість, структура роботи тощо)

-3

4

Неправильно визначений об'єкт та /або предмет дослідження

-5

5

Гіпотеза сформульована некоректно (занадто велика або неконкретна)

-3

6

Гіпотеза не відповідає темі

-10

7

Завдання сформульовані некоректно (не відображають всіх дій дослідника, їх надто багато)

-3

8

Визначення і класифікації у теоретичній частині не мають автора

-3

9

Охоплено надто мало праць в теоретичній частині

-5

10

Немає сучасних досліджень останніх 10 років

-5

11

В теоретичній частині спостерігається тільки механічне комбінування теорій без аналізу і порівняння автором

-5

12

Вибірка надто мала або некоректно представляє генеральну сукупність

-5

13

Не виділені чітко критерії, за якими буде діагностуватися предмет

-3

14

Методики підібрані некоректно, без урахування специфіки, віку і т.п. вибірки

-10

15

Приведена лише описова статистика без застосування математичних критеріїв

-10

16

Статистичний критерій не відповідає гіпотезі

-10

17

Теоретична частина складає більше, ніж 40% роботи

-5

18

Загальний обсяг роботи менший за 80 стор

-5

19

Розділ 3 не містить ілюстративного матеріалу (таблиць та рисунків)

-5

20

Немає авторської інтерпретації отриманих результатів, а тільки приводяться отримані цифри без пояснення зв'язків між ними та якісного аналізу причин

-10

21

Немає висновків до розділів або вони зроблені некоректно

-5

22

Загальні висновки не відповідають завданням

-5

23

Загальні висновки містять числові дані і несуттєві деталі

-5

24

Список використаних джерел не оформлений згідно вимогам

-5

25

Список використаних джерел менше за 50 найменувань

-3

26

Додатки відсутні або оформлені невірно

-3

27

В розділі 3 містяться великі таблиці, які повинні бути винесені в додатки

-2

28

Таблиці та рисунки в основній частині оформлені невірно

-3

29

Не на всі джерела є посилання у тексті

-3

30

Методики однотипні (тільки тест-опитувальники), не використовується експеримент, спостереження, бесіда тощо

-3

31

Доповідь затягнута, не вкладається у відведений час

-2

32

Не відповідає на додаткові запитання, що демонструє погане володіння матеріалом

-10

33

Відсутня презентація роботи

-2

9. Додатки оформлюють, як продовження магістерської роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Вони мають спільну з основним текстом наскрізну нумерацію сторінок. Кожен додаток повинен розташовуватися на новій сторінці і позначатися послідовно посередині рядка вище від його назви прописними літерами (А, Б, В,...), за винятком літер Г, Є, І, Ї, И, О, Ч, Ь. Наприклад: «Додаток А». На наступному рядку симетрично до тексту малими літерами друкують з першої великої. 
Зауважимо, додаток А у всіх магістерських роботах щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності психолога у освітніх закладах у всіх однаковий. Назва "Інструкція з техніки безпеки практичного психолога". (завантажити)

Немає коментарів:

Дописати коментар