ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ                                                                                                                                                        


ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Запрошуємо викладачів, науковців, практичних психологів, аспірантів, студентів взяти участь у 

VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

з міжнародною участю

«Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі безперервної освіти» 

(9 -10 грудня 2022 р.) 

Тематичні напрямки роботи конференції:

- Психологічний супровід і гуманізація освіти в умовах воєнного стану;

-Психологічні аспекти впливу вікових та індивідуальних особливостей на розвиток особистості в системі безперервної освіти;

-Актуальні проблеми діяльності практичних психологів, психологічних служб, закладів освіти, організацій та установ;

-Психолого-педагогічні аспекти розвитку особистості в системі інклюзивної та спеціальної освіти.

Для участі у конференції необхідно до 18 листопада 2022 р.:

заповнити заявку в електронній формі та завантажити файл із публікацією (назва файла ivanenko_statta.doc) за посиланням: https://forms.gle/b38piohHpPurhwv57

Контактні телефони оргкомітету:

+380967040414 – Юрченко Ірина Антонівна

+380966833706 - Грига Марина Сергіївна

(0432) 55-65-67 – кафедра психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

E-mail: praktuchnapsuxologija@gmail.com

Більше інформації про конференцію, а також шаблон для форматування тез  - у прикріплених файлах.


                                                                                                                                                        

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г. С. КОСТЮКА

Лабораторія вікової психофізіології МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Лабораторія психології репродуктивної сфери, пренатальної і перинатальної психології

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«ОСОБИСТІСНІ ТА СИТУАТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДОРОВ’Я»

17 листопада 2022 року

Інформаційний лист

Оргкомітет запрошує науковців, викладачів, молодих вчених, аспірантів, здобувачів вищої освіти до участі у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я», яка відбудеться 17 листопада 2022 року на базі Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Мета конференції – висвітлення ключових проблем та обмін досвідом щодо дослідження феномену здоров’я в сучасній психології; поширення проблематики прикладних досліджень у галузі психології здоров’я.

Тематичні напрямки роботи конференції:

1.     Теоретико-методологічні проблеми психології здоров’я.
2.     Міждисциплінарні аспекти вивчення феномену здоров’я людини.
3.     Психологічні, соціальні та медико-біологічні складові здоров’я людини.
4.     Поведінка особистості та її ресурси як детермінанти здоров’я.
5.     Психосоціальні чинники репродуктивного здоров’я та сексуальної поведінки.
6.     Сучасні технології формування здорового способу життя.
7.     Медико-психологічні та психотерапевтичні аспекти психологічної допомоги.
8.     Теоретичні та прикладні дослідження девіантної поведінки.
9.     Психосоціальні аспекти здоров'я підлітків та молоді.
10.  Психологія життєвого шляху та здорового способу життя.
11.  Психологічні складові професійного здоров’я.
12.  Стрес та здоров’я людини в умовах воєнного стану.

Більше інформації про конференцію, а також шаблон для форматування тез  - у прикріплених файлах.


                                                                                                                                                        
АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ НАУК У КОНІНІ
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ У ПЕРЕМИШЛІ 

ХІІІ-а Міжнародна науково-практична конференція
«РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ:
РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ.
УТИЛІТАРНА ЦІННІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

(25 жовтня 2022 р.)
(форма проведення – дистанційна) 
Основні тематичні напрямки роботи конференції:
Ø    Історичні науки. Мистецтвознавство
Ø    Педагогіка. Професійна підготовка
Ø    Філологія
Ø    Суспільні науки
Ø    Природничі науки. Екологія та охорона навколишнього середовища
Ø    Юридичні науки
Ø    Фізична культура та спорт. Фізична реабілітація

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, німецька. 

Матеріали конференції з міжнародним статусом (ISBN українського та польського видавництв) будуть надруковані в інтердисциплінарному збірнику тез доповідей «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Утилітарна цінність наукових досліджень. Том ХIІІ» та будуть розміщені у науковому репозитарії.

Випуск збірника передбачається на 25 жовтня 2022 року. 

Ознайомитись з умовами участі можете в інформаційному листі що додається.
                                                                                                                                                        


Міжнародне підвищення квалфікаці для магістів, аспіратнів та ад’юнктів (вебінар) на тему: «ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ МАГІСТРІВ ТА АСПІРАНТІВ»
 Інформація про захід:
Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян

 Термін онлайн-вебінару – 04 жовтня - 11 жовня 2021 року м. Люблін (Республіка Польща) 

Онлайн реєстрація: 27 вересня по 11 жовтня 2021 року включно. 
 У МПК (Вебінарі) можуть брати участь магістри, аспіранти та ад’юнкти. Програма міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) включає в себе виконання навчального навантаження. 
Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин; 

 Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) проводиться за наступною тематикою: 
 Тема 1. Майбутнє освіти та методологія наукового дослідження; 
 Тема 2. Дистанційне навчання з використанням хмарних сервісів Zoom та Moodle; 
 Тема 3. Особливості використання платформ ClassTime, Google Meet та Google для дистанційного навчання. 
 Тема 4. Планування власної кар’єри за допомогою використання хмарних сервісів. 

 Сертифікат про проходження міжнародного стажування магістрів аспірантів та ад’юнктів (Вебінару) є документом, який підтверджує міжнародний досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг ЗВО. Вартість міжнародного стажування для магістрів та аспірантів (Вебінару): 250 грн. або 30 злотих. Для участі у міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) просимо заповнити онлайн-заявку за адресою: http://www.iesfukr.org/events


Координатор проектів ОБСЄ в Україні з радістю відкриває конкурс заявок на Літню школу для молодих спеціалістів соціальної сфери та психологів, яка відбудеться з 10 по 13 серпня 2021 року.

 

До участі в Літній школі запрошуються студенти 4-го курсу бакалаврату, 1-го або 2-го курсу магістеріуму вищих навчальних закладів за напрямком підготовки фахівців соціальної сфери та психологів, а також для фахівців/фахівчинь соціальної сфери та психологів/психологинь, які закінчили ВНЗ у період з 2018 по 2021 рр.

 

Протягом чотирьох днів учасники та учасниці заходу матимуть можливість отримати додаткові знання у сфері протидії домашньому насильству, зокрема щодо новел законодавства, реагування на випадки домашнього насильства стосовно дітей, ідентифікації постраждалих, особливостей комунікації з дітьми різних вікових груп, надання соціальних послуг та допомоги дітям-постраждалим від домашнього насильства та особливостей роботи з дітьми, які вчиняють таке насильство.

 

Більш детальну інформацію можна отримати на офіційній сторінці Facebook Координатора проектів ОБСЄ в Україні за посиланням 

https://www.facebook.com/events/285727363346109/


Немає коментарів:

Дописати коментар