ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ВИДАНЬ

                                                                                                                                                                                  

Міжнародна монографія

 

Innovative Management of Business Integration And Education in Transnational Economic Systems

 

1 грудня 2022 року

 Riga, Latvia

 

Термін до 1 грудня 2022 року


Батумський університет навігації запрошує науковців, 

викладачів, аспірантів подати матеріали до Міжнародної 

колективної монографії  «Інноваційний менеджмент 

бізнес-інтеграції та освіти в транснаціональних 

економічних системах».

.

Мови: англійська

 

У монографії передбачено розділи:

 Розділ 1. ОСВІТА, ПЕДАГОГІКА І ФІЛОЛОГІЯ

 Розділ 2. ФІЛОСОФІЯ, ПРАВО ТА ТУРИЗМ

Розділ 3. УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ

Розділ 4. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ 

 

Надсилайте матеріали електронною поштою: publorum@gmail.com  

Кінцевий термін подання тез – 1 грудня 2022 року.

Публікація монографії – 30 січня 2023 року.

Автори мають можливість пройти стажування обсягом 180 годин. 

     Монографія Інформаційний лист (завантажити)  


                                                                                                                                                                                

 Міжнародна конференція

 

2nd International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management 

1 листопада 2022 року

 Riga, Latvia      

Термін до 25 вересня 2022 рокуЗапрошуємо Вас взяти участь у 2-й Міжнародній конференції, матеріали якої будуть опубліковані видавництвом IOP Publishing   (Великобританія) у журналі  IOP Series: Earth and Environmental Science що індексуються у таких наукометричних базах даних Scopus.

Мови: англійська

У конференції передбачено секції:

СЕКЦІЯ 1. ЗЕЛЕНА, ЦИФРОВА ТА СТАЛА ЕКОНОМІКА

СЕКЦІЯ 2.УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ

СЕКЦІЯ 3.ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Конференція буде проведено дистанційно. 

E-mail: scincecentre@gmail.com

Сайт конференцій:  ISCES 2022 https://isces.eu-science.com/

РеєстраціяCall for Papers | Morressie      

                                                                                                                                                          

 
логотип


Шановні вчені-психологи!

Наша наукова спільнота з перших днів війни змогла організуватися та об’єднала наукові журнали з психологічних наук, забезпечивши безперервність виходу номерів журналів попри всі труднощі, які створює для нас клята війна.

Коли наукові журнали інформували про підтримку вчених-психологів у березні, ми всі сподівалися, що незабаром в Україну повернуться мир і безпечне життя. Оскільки цього, на жаль, на цей час ще не сталося, ми повідомляємо вам, що підтримка вчених-психологів науковими журналами триватиме впродовж 2022 року та до кінця 2023 року.

Кожен, хто опублікує статтю в одному із зазначених видань після 1 вересня 2022 року на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матиме можливість двічі впродовж поточного року та до кінця 2023 року безоплатно опублікувати свій доробок у наступних номерах цього самого журналу. Ми продовжуємо підтримувати кожного науковця в цей складний час!

Для вашої зручності було вибрано єдину дату подання матеріалів – 30 вересня, до якої ви можете направити свої статті.

У разі виникнення запитань ви можете звернутися до співробітників видавництва, контакти яких зазначені на сайтах журналів. Ми на зв’язку!

Проблеми сучасної психології

Засновники видання: Запорізький національний університет, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): на підставі Наказу МОН України від 2 липня 2020 року № 886 (Додаток № 4).

Спеціальності: 053 – Психологія.

Інформаційний лист

Електронна сторінка

Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права

Засновник видання: Громадська наукова організація
«Фундація публічно-правових ініціатив».

Фахова реєстрація (категорія «Б»): на підставі Наказу МОН України від 9 лютого 2021 року № 157 (Додаток № 4).

Спеціальності: 053 – Психологія; 081 – Право; 281 – Публічне управління та адміністрування.

Інформаційний лист

Електронна сторінка

Габітус

Засновник видання: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): на підставі Наказу МОН України від 17 березня 2020 року № 409 (Додаток № 1).

Спеціальності: 053 – Психологія; 054 – Соціологія.

Інформаційний лист

Електронна сторінка


KELM (Knowledge, Education, Law, Management)

Засновник видання: Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie.

Галузь знань: освіта/педагогіка, культура і мистецтво,
гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, право.

Інформаційний лист

Електронна сторінка


Немає коментарів:

Дописати коментар