понеділок, 20 листопада 2023 р.

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

                             ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ, ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» 

10-11 листопада 

Збірник матеріалів 

(завантажити)


Програма

(завантажити)


понеділок, 13 листопада 2023 р.

VІІІ - ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ, ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

10-11 листопада 2023 р. кафедрою психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»  проведена VІІІ - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі безперервної освіти». У рамках конференції відбулася співпраця фахівців різних напрямів: психологів, педагогів, соціальних педагогів, корекційних педагогів.

Тематичні напрямки роботи конференції:

- Психологічний супровід і гуманізація освіти в умовах воєнного стану;

- Психологічні аспекти впливу вікових та індивідуальних особливостей на розвиток особистості в системі безперервної освіти;

- Психолого-педагогічні аспекти розвитку особистості в системі інклюзивної та спеціальної освіти.

ВИСТУПИЛИ:

Вітальне слово:

Білик Олег Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти». 

Експерти:

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВʼЯ ЗАСОБАМИ БІОСУГЕСТИВНОЇ ТЕРАПІЇ

Стражний Олександр Сергійович - автор методу біосугестивної терапії, лікар-психотерапевт, головний спеціаліст Центру альтернативної медицини «Астраліт» (Угорщина), кризовий психолог-консультант,  лікар-волонтер Кризового центру медико-психологічної допомоги. Член Асоціації українських письменників, автор книжок виданих в Україні,  Угорщині, Іспанії, Італії, Франції. Автор циклу лекцій з альтернативної психології у різних країнах Європи, а також у Стенфордському університеті (Угорщина).

СУГЕСТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАНІПУЛЯЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Матохнюк Людмила Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», психолог ЦРО «Faith Hope Love», психолог ПЦ «Fides» ( м. Вінниця).

КОМПЛЕКС НЕПОВНОЦІННОСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЖИТТЯ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ

Потапчук Євген Михайлович - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки, Хмельницький національний університет, голова Української Асоціації сімейних психологів (м. Хмельницький)

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ВІДНОСИН МІЖ ПЕДАГОГАМИ ТА БАТЬКАМИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Томчук Михайло Іванович доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» ( м. Вінниця).

ПОСТТРАВМАТИЧНЕ ЗРОСТАННЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ БЛАГОПОЛУЧЧЯ  ОСОБИСТОСТІ В СТРЕСОВІЙ СИТУАЦІЇ

Бацилєва Ольга Валеріївна - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків).

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПІДЛІТКІВ

Максименко Юрій Борисович - доктор психологічних наук, професор кафедра загальної та диференціальної психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського ( м. Одеса).

ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСУ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ

Бурковська Галина Андріївна - студентка спеціальності 053 «Психологія» другого (магістерського) рівня КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», Спеціаліст Вищої категорії БСТ у Міжнародному центрі Біосугестивної терапії, консультант в позитивній психотерапії, Арт-терапевт, дієтолог, нутриціолог, коуч здоров'я, магістр екології, публічного управління та адміністрування, Член УСП, НПА, Арт-терапевтичної асоціації. (м. Вінниця).

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Найчук Вікторія Віталівна - декан соціально-економічного факультету, доцент кафедри соціальних технологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» (м. Вінниця).

ОСОБЛИВОСТІ КОНСУЛЬТАТИВНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ  З ДОРОСЛИМИ, ЩО МАЮТЬ ТРАВМУ

Шпортун Оксана Миколаївна - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», психолог ПЦ «Fides» ( м. Вінниця).

 Дякуємо всім учасникам за активну участь!

 


пʼятниця, 3 листопада 2023 р.

ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», студенти мають право на академічну мобільність. З метою підвищення якості освітнього процесу з точки зору його відповідності сучасним вимогам ринку праці та потребам роботодавців кафедра психології залучає фахівців-практиків до проведення навчальних занять.    

2 листопада 2023 р. відбулася  гостьова лекція на тему "Ейдотехніка як засіб розвитку асоціативного мислення" з Нікітіною Іриною Іванівною, консультантом ЦПР " Центр професійного розвитку педагогічних працівників Бахмутської міської ради". 

   Студенти спеціальності 053 "Психологія" обговорювали особливості використання ейдетики як ефективного розвитку особистості.   На сучасному етапі розвитку освіти особливу увагу  приділяють інноваційним технологіям, які сприяють всебічному та гармонійному розвитку особистості учня і роблять процес навчання цікавим та ефективним. Легкість запам'ятовування - це феноменологічна форма пам'яті, яка дозволяє легко запам'ятовувати речення, дати, формули, терміни тощо, а також утримувати, зберігати та відтворювати протягом певного часу яскраві зорові образи. Інтерактивні методи навчання відіграють важливу роль у сучасній освіті. 

  Дискусія була жвавою та цікавою, студенти мали можливість задати  цікаві їм питання з даної теми. Спробувати самостійно використати прийоми ейдотехніки. 

    Дякуємо всім за сумлінну, плідну співпрацю!


пʼятниця, 6 жовтня 2023 р.

ЕЙДОТЕХНІКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ АСОЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ

  2 листопада 2023 о 18.00 відбудеться онлайн гостьова лекція на тему "Ейдотехніка як засіб розвитку асоціативного мислення" з Нікітіною Іриною Іванівною, консультантом ЦПР " Центр професійного розвитку педагогічних працівників Бахмутської міської ради" 

Сьогодні перед багатьма вчителями постає питання: яким методам і прийомам навчання та виховання надати перевагу? Що робити, аби кожному учневі було легко і цікаво здобувати знання, щоб завжди спрацьовували виховні методи? В реалізації даного завдання учителю значно допоможе використання ейдотехніки. Ейдотехніка – це технологія з обробки, зберігання та відтворення інформації, в основі якої лежить використання найбільш ефективних та перевірених практикою прийомів запам’ятовування, заснованих на максимальному використанні образного типу інформації .

Зустріч відбудеться за посиланням: https://meet.google.com/ghk-sgvb-ybv 


 

неділя, 1 жовтня 2023 р.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ

 Для студентів спеціальності 053 «Психологія» першого курсу  в суботу 30 вересня 2023 р. відбувся  соціально- психологічний тренінг для створення сприятливих умов навчання. Студенти мали можливість не тільки зустрітися і познайомитися один з одним, але й дізнатися більше про цікаву сферу психології та її потенціал як професії, а також випробувати на собі деякі з її можливостей. Тренінг проводила к. психол. н., доц. Яцюк М. В. Тренінг пройшов в дуже дружній та затишній атмосфері! 

Дякуємо учасникам за роботу! З початком шляху до глибин психології!


четвер, 28 вересня 2023 р.

ЗУСТРІЧ ЗІ СТУДЕНТАМИ 1 КУРСУ

 

27 вересня відбулася зустріч з питань організації навчального процесу зі студентами 1 курсу спеціальності 053 "Психологія". З вітальним словом виступив  проректор з  науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти, кандидат технічних наук, доцент Білик О. О., який зазначив що обрана професія в сучасному світі актуальна, престижна і популярна як ніколи.  Безумовно важливим є практичний підхід до навчання, можливість навчатися у професіоналів, які постійно займаються терапевтичною психологічною практикою. Не менш важливими є психологічні тренінги, які розвивають майбутнього психолога і як фахівця, і як особистість. Саме таку можливість надає своїм вихованцям кафедра психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти».  Виступила завідувач кафедри психології Матохнюк Л. О. привітала усіх першокурсників зі вступом до нашої дружної родини! Зазначила що їх вибір принесе успіх у житті та професійній діяльності, адже попит на висококваліфікованих психологів у суспільстві стрімко зростає. Також виступила завідувач навчально-методичного відділу спеціальності 053 «Психологія» Шевчук Ю. В., яка розповіла студентам першого курсу про освітній процес спеціальності 053 «Психологія», а також відповіла на всі питання які цікавили студентів.

Вінницька академія безперервної освіти щиро вітає усіх першокурсників, які стали частиною великої та дружньої родини!понеділок, 18 вересня 2023 р.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ

 Для студентів спеціальності 053 «Психологія» першого курсу  в суботу 16 вересня 2023 р. відбувся  соціально- психологічний тренінг для створення сприятливих умов навчання. Студенти мали можливість познайомитися, пізнати один одного, а також познайомитися з цікавою сферою психології ближче, отримати уявлення про можливості  професії, приміряти на себе деякі з них. Тренінг проводила д. психол. н., проф. Шпортун О. М.. Тренінг пройшов в затишній та дружній атмосфері.

Дякуємо учасникам за роботу! З початком шляху до глибин психології!середа, 13 вересня 2023 р.

Квест «Нескорена молодь»

 12 вересня  2023 року студентська команда КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» взяла участь у квесті національної ідентичності «Нескорена молодь» з нагоди Тижня громадянського суспільства.

Захід організовано Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації спільно з Громадською радою при облдержадміністрації.

Учасники вправлялися у розбиранні – збиранні зброї, виявляли вибухонебезпечні предмети, надавали першу допомогу при травмі та розпалювали багаття без сірників, виконували фізичні нормативи і вдягали спорядження, плели маскувальну сітку й відгадували зашифровані слова, перевірили свої знання прав та обов’язків громадянина України, історії нашої країни, питань екологічної безпеки.

З почесним ІІ місцем вітаємо команду нашої Академії.

Щира вдячність студентському й викладацькому колективу, адміністрації Академії за підтримку!пʼятниця, 1 вересня 2023 р.

ПСИХОЛОГ РОКУ 2023

 Студента другого курсу спеціальності 053 "Психологія" Бурковська Галина отримала почесну  грамоту "Героїчні українки"  в номінації "Психолог року 2023" .

  пʼятниця, 25 серпня 2023 р.

КОНФЕРЕНЦІЯ

 25 серпня відбулася конференція до проходження практики студентами спеціальеості 053 "Психологія. Виступили доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Матохнюк Людмила Олександрівна та завідувач відділу спеціальності 053 "Психологія" Шевчук Юлія Володимирівна, які акцентували увагу на особливостях проходження прктики. В конференції активно прийняли участь студенти: Білозор С., Мореходов А., Усата О., Доценко І. та інші. Конференція пройшла плідно, дякуємо усім учасникам за роботу. 
понеділок, 10 липня 2023 р.

Онлайн-зустріч «Вступна кампанія 2023: запитання і відповіді»

 10 липня 2023 року відбулася онлайн-зустріч «Вступна кампанія 2023: запитання і відповіді», під час якої представники приймальної комісії КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» презентували спеціальності 053 «Психологія», 281 «Публічне управління та адміністрування», 101 «Екологія», поінформували щодо умов вступу та етапів вступної кампанії, особливостей освітнього процесу 2023-2024 н.р.

До участі в заході долучилися:

Білик Олег Олександрович – проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти, кандидат технічних наук, доцент,

Дрозд Тетяна Михайлівна – в.о. декана факультету публічного управління, соціальних та природничих наук, кандидат педагогічних наук,

Мудрак Олександр Васильович – завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент МАНЕБ, академік Академії Наук Вищої Школи України,

Семко Майя Іванівна – завідувач навчально-методичного відділу спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», кандидат педагогічних наук, доцент,

Іванюк Інна Сергіївна – відповідальний секретар приймальної комісії КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»,

Клочанюк Вікторія Василівна – завідувач відділу акредитації, ліцензування та моніторингу якості освіти,

Поважук Олена Петрівна – методист спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,

Грига Марина Сергіївна – лаборант кафедри психології,

абітурієнти, які зацікавлені вище зазначеними спеціальностями.

Численні запитання від учасників зустрічі стали найпереконливішим свідченням того, що діалогічний формат спілкування закладу освіти із вступниками – на часі!

Окрім докладних відповідей на запитання, члени приймальної комісії надали покликання на інтернет-ресурси, які містять важливу для вступників інформацію.

Зустріч пройшла динамічно й зацікавлено. Бажаємо абітурієнтам успіхів!  
четвер, 6 липня 2023 р.

«Вступна кампанія 2023 : запитання і відповіді»

 Шановні абітурієнти, студенти, колеги, громадо! 

10 липня 2023 року о 14.00 КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" запрошує на онлайн-зустріч «Вступна кампанія 2023 : запитання і відповіді» щодо вступу на навчання за спеціальностями 053 «Психологія», 281 «Публічне управління та адміністрування», 101 «Екологія» для здобуття ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр».

Приймальна комісія презентує спеціальності, закцентує увагу на умовах вступу та етапах вступної кампанії, надасть відповіді на запитання учасників заходу.

Приєднатися до зустрічі можна за покликанням: 

https://meet.google.com/bdh-pynf-qnk пʼятниця, 2 червня 2023 р.

ВСТУП 2023

 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

«ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
запрошує на навчання для здобуття вищої освіти
за спеціальністю 053 «ПСИХОЛОГІЯ»
освітнього рівня «МАГІСТР».

Брати участь у вступному випробуванні можуть:

особи, які мають освітній ступінь бакалавра, спеціаліста або магістра як з психології, так і з іншої галузі знань.

Термін навчання – 1,5 роки

Форма навчання – денна, заочна     

Професійні кваліфікації:
         - психолог, викладач закладу вищої освіти;
         - психолог, асистент вчителя з корекційної освіти.

Довідки за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Грушевського,13, 

каб. № 37, тел. (0432) 55-65-67понеділок, 8 травня 2023 р.

 21 квітня 2023 р. в  рамках дисципліни "Технології роботи практичного психолога" було запрошено випускницю нашої академії Рязанову Олександру, яка є Сертифікована сімейна медіаторка,Членкиня Національної асоціації медіаторів України, Ліги медіаторів України, Національної психологічної асоціації, Української Асоціації сімейних психологів та  студентку Доценко Ірина, яка є Сертифікована медіаторка, за програмою «Українського центру медіації» при Києво-Могилянській Бізнес-школі, сімейна медіаторка за навчальною програмою «Mediation school» та LIMU. Сертифікована супервізорка за аналоговим методом Джона Хейнса BAFM Дагмар Леглер, Сертифікована медіаторка за програмою «Принципи та інструменти відновного правосуддя в роботі медіатора з кримінальними ситуаціями» Інститутом миру та порозуміння. Член правління Національної Асоціації Медіаторів України, членкиння Ліги Медіаторів України та Академії медіації України, медіаторка Асоціації сімейних медіаторів України. Менторка та супервізорка медіаторів.

Студенти спеціальності 053 мали можливість ознайомитися з інструментами мадіаторів, для роботи з родинами, задля вирішення конфліктів що виникають у сімʼях.