ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

 Зразок заяви на магістерську роботу (завантажити) 


Орієнтовний перелік тем магістерських робіт: 

Арт-терапія як засіб оптимізації соціально-психологічного клімату в колективі

Арт-терапія як засіб психокорекції посттравматичних розладів військовослужбовців

Батьківське ставлення як чинник розвитку креативності підлітків

Взаємозв’язок тривожності та навчальної успішності студентів психологів

Використання засобів невербальної комунікації в розвитку особистості дітей з раннім дитячим аутизмом 

Вплив інформаційних технологій на комунікативні здібності підлітків

Вплив мотиваційно-ціннісної орієнтації на психологічну готовність професійної діяльності майбутніх психологів 

Вплив мотиву вибору шлюбного партнера на подружні взаємини 

Вплив прокрастинації на навчальну діяльність студентів ЗВО

Вплив танцювальноï терапiï на розвиток комунiкацiï молодших школярiв

Ґенеза страхів у підлітковому віці та їх психокорекція 

Дитячо-батьківські відносини в сім’ях з гіперактивними дітьми

Екофасилітативний супровід розвитку творчих здібностей у дітей середнього шкільного віку

Індивідуальні особливості сприйняття особистістю реальності в умовах війни

Індивідуальні стратегії врегулювання міжοсοбистісних кοнфліктів у юнацькοму віці

Когнітивно - поведінкові технології психологічного супроводу кризи ранньої дорослості у чоловіків

Особливості впливу інтернет-середовища на поведінку підлітка 

Особливості застосування арттерапії для профілактики ПТСР у жінок-переселенців

Особливості переживання жінками кризи середнього віку

Особливості прояву вербальної агресії сучасною молоддю

Особливості психологічної допомоги воїнам АТО/ООС з посттравматичним стресовим розладом

Особливості психологічної допомоги при розладах харчової поведінки у жінок середнього віку

Особливості реабілітації жертв сексуального насильства

Особливості самосвідомості особистості в ситуації пандемічної тривоги

Особливості функціонування емоційної сфери як чинник ставлення особистості до хвороби

Психокорекція розвитку дітей із мовленнєвими порушеннями засобами театральної діяльності 

Психологічні умови розвитку емоційно-почуттєвої сфери дошкільнят 

Психокорекція тривожних станів у дорослих осіб засобами ізотерапії 

Психологiчнi особливостi впливу самооцiнки на шлюб

Психологічна корекція агресивної поведінки підлітків у навчально-виховному процесі 

Психологічні особливості ціннісно-мотиваційної сфери юнаків та юнок з обмеженнями життєдіяльності 

Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків в умовах дистанційного навчання

Психологічні особливості адаптації молодших школярів в умовах НУШ 

Психологічні особливості аутоагресивної поведінки студентської молоді

Психологічні особливості жінок з порушенням харчової поведінки та їх корекція

Психологічні особливості когнітивної сфери молодших школярів з розумовою відсталістю 

Розвиток мотивації до навчання у старших підлітків у загальноосвітній школі 

Психологічні особливості конфліктів у студентській групі

Психологічні особливості міжособистісних взаємин батьків та підлітків 

Психологічні особливості наслідування жіночих ролей у сімейних системах стану

Психологічні особливості особистості юнацького віку з розладами харчової поведінки

Психологічні особливості переживання ревнощів та зради в дошлюбних стосунках

Психологічні особливості поведінки працівників комунальних закладів у конфліктних ситуаціях 

Структурно-динамічні особливості емоційно-ціннісних чинників учіння молодших школярів 

Психологічні особливості особистісної самореалізації жінок зрілого віку 

Психологічні особливості прокрастинації перфекційної особистості

Психологічні особливості прояву психоемоційних станів жінок у період вагітності

Психологічні особливості розвитку моральної свідомості учнівської молоді в закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

Психологічні особливості розвитку мотивації навчальної діяльності учнів початкових класів

Психологічні особливості розвитку творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів 

Корекція психічного розвитку дітей з раннім дитячим аутизмом засобами арт-терапії 

Психологічні особливості розвитку емоційної сфери студентів з обмеженнями життєдіяльності 

Сучасні технології в комплексній реабілітації дітей з аутизмом 

Психологічні особливості тривожності студентів під час сесії та її оптимізація. 

Психологічні умови корекції адитивної поведінки осіб з хімічною залежністю

Психологічні умови подолання професійного вигорання працівників органів досудового розслідування Національної поліції України

Психологічні умови формування моральної самосвідомості підлітків –старшокласників 

Визначення чинників порушень інтелектуальної та емоційно-вольової сфери ветеранів АТО 

Емоційні стани працівників сфери комп’ютерних технологій та їх психокорекція 

Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежності підлітків 

Психолого-педагогічний супровід дітей з аутизмом в умовах інклюзії.

 Генеза страхів дошкільників з особливими потребами та їх психокорекція 

Розвиток особистісної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності

Розвиток самоприйняття як чинник психологічного благополуччя особистості дорослого віку

Розвиток смисложиттєвих орієнтацій як чинник суб’єктивного благополуччя особистості

Самооцінка особистості як фактор конфліктної поведінки молоді юнацького віку 

Самореалізація особистості юнацького віку в умовах пандемії COVID-19

Трансформація особистісного адаптаційного потенціалу військових строковиків під час воєнних дій

Формування самосвідомості у старшому дошкільному віці 

Формування ситуації успіху та підвищення мотивації досягнення у дітей з порушенням опорно-рухового апарату 

Формування стресостійкості жінок-державних службовців в умовах воєнного стану

Формування стресостійкості у підлітків засобами арт-терапії

Формування усвідомленого батьківства як соціальна технологія

Гендерні особливості резилієнтності студентської молоді в умовах війни

Архетип сексуальності як базис гармонії та краси в мистецькій парадигмі

Особистісна готовність до професійної діяльності як чинник стресостійкості майбутніх офіцерів

Психологічні особливості аперцептивних процесів самосприйняття у юності

Депресивні стани як чинники трудової та соціальної дезадаптації лікарів-інтернів

Соціально-психологічна адаптація як чинник психологічного благополуччя внутрішньо-переміщених осіб

Ціннісні орієнтації як чинник психологічної готовності до професійної діяльності військовослужбовців

Психологічні особливості розладів харчової поведінки в підлітковому віці

Вплив соціальних мереж на формування ціннісних орієнтацій працівників сфери обслуговування

Особливості психолого-педагогічного супроводу процесу адаптації внутрішньо переміщених дітей молодшого шкільного віку

Особливості пізнавальної сфери молодших школярів у навчальних закладах з інклюзивною формою навчання

Психологічні засоби підвищення трудової мотивації працівників комунального підприємства

Вплив батьківських установок на розвиток емоційного інтелекту підлітків

Психологічна резильєнтність як чинник формування ментального здоров’я юристів в умовах війни

Вплив батьківських установок на вибір жінкою шлюбного партнера

Емоційний інтелект як чинник психологічного благополуччя педагогів в системі інклюзивної освіти


                                                                                                                                                                     

Методичні рекомендації до написання та оформлення магістерських робіт 

Супровідна документація

Документи

Зразки документів

1.

Відгук

Відгук зразок

2.

Рецензія

Рецензія зразок

3.

Завдання

Завдання зразок

4.

Подання

Подання зразок

5.

Декларація

Декларація зразок

6.

Роздруковані статті (титулка збірника, зміст, стаття зі збірника)

Немає коментарів:

Дописати коментар