середа, 26 січня 2022 р.

ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

26 січня 2022 року відбулася  зустріч доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри психології КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" Матохнюк Л. О.,   доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри психології НУ "Одеська юридична академія" - Лефтерова В. О., доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету - Потапчука Є. М.,  доктора педагогічних наук, професора кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соціальних техногогій Університету "Україна" - Чайковського М. Є. та  науково-педагогічного складу кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного універстету.

Під час зустрічі  обговорили особливості організації  освітнього процесу для майбутніх фахівців галузі "Психологія". Особливе  значення було приділено формуванню прикладних фахових компетентностей та подальша співпраця з роботодавцями.  Завдяки плідній співпраці  зі стейкхолдерами  було вирішено низку нагальних питань та окреслені шляхи подальшої співпраці.

Зустріч виявилась цікавою корисною та плідною усіх учасників зібрання.