МОНІТОРИНГ

План заходів моніторингу якості освіти 2022-2023 н.р.

Вид заходів

Термін проведення

Опитування для випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою 053 "Психологія"

Квітень 2023

Опитування для здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми "Психологія"

Січень 2023

Опитування для здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Лютий 2023

Опитування для здобувачів вищої освіти щодо втілення ідеї студентоцентрованого підходу в освітніх процесах шляхом успішної реалізації компетентнісного підходу

Травень 2023

Опитування для здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

Грудень 2022

Опитування для здобувачів вищої освіти щодо безпеки освітнього середовища

Лютий 2023

Червень 2023

Опитування для здобувачів вищої освіти щодо вільного вибору навчальних дисциплін

Грудень 2022

Травень 2023

Анонімне опитування серед здобувачів вищої освіти «Молодь проти корупції»

Вересень 2023

Опитування для стейкхолдерів  щодо обговорення освітньої програми

Червень 2022

(за потреби)

Анкетування для стейкхолдерів "Оцінка роботодавцем якості підготовки випускників" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти" 

 

Червень 2022

(за потреби)

Анкетування для викладачів "Анкета викладача академії"

Березень 2023

 РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ 2023 р.

Випускники закладу освіти 2023 року

Здобувачі освіти 2021-2022 навчальний рік  

Опитування для здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми спеціальності 053 "Психологія"

Опитування для здобувачів вищої освіти щодо  безпеки освітнього середовища спеціальності 053 "Психологія"

Опитування здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягненень спеціальності 053 "Психологія"

Моніторинг визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії спеціальності 053 "Психологія"

Анкета для студентів щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми  Спеціальність 053 Психологія  Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування


ОПИТУВАЛЬНИКИ

Для випускників 


Для здобувачів 

Для стейкхолдерів

Для викладачів
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Викладачі закладу освіти 2021-2022 навчальний рік

Здобувачі освіти 2020-2021 навчальний рік  

Випускники закладу освіти 2021 року

Викладачі закладу освіти 2020-2021 навчальний рік

Здобувачі освіти 2019-2020 навчальний рік 


Викладачі закладу освіти 2019-2020 навчальний рік

Випускники закладу освіти

Стейкхолдери


Немає коментарів:

Дописати коментар