вівторок, 14 серпня 2018 р.

МОНОГРАФІЯ

Монографія

автор: кандидат психологічних наук, доцент Матохнюк Л.О.

"Психолого-педагогічні засади дослідження інформаційної компетентності особистості"


У монографії представлено результати теоретико-експериментального дослідження інформаційної компетентності особистості в умовах сучасної освіти. Зокрема, висвітлені питання обробки результатів психолого-педагогічних досліджень, особливості перевірки достовірності гіпотез та отриманих результатів досліджень. Представлено технологію розробки тесту – опитувальника та застосування математично-статистичного апарату для здійснення перевірки на репрезентативність, надійність, валідність. Проаналізовані результати дослідження впливу інформаційного суспільства на особистісний розвиток.
Технології застосування запропонованих математичних методів розглядається на конкретних прикладах з психології та педагогіки.
Для студентів, практичних психологів, педагогів, науковців.

МОНОГРАФІЯ

Монографія
автори: кандидат психологічних наук доцент Томчук С.М.
доктор психологічних наук, професор Томчук М.І. 

"Психологія тривоги, страху та агресії особистості в освітньому процесі"
 

У монографії представленно результати теоретико-експериментального дослідження проявів деструктивних психічних станів особистості. Зокрема, описані детермінанти, психологічні механізми перебігу, методи вивчення тривоги, страху, агресії у дітей та учнів в освітньому процесі.
Для студентів спеціальності «Психологія», практичних психологів, педагогів, науковців.