НАУКОВА ШКОЛА МАТОХНЮК ЛЮДМИЛИ ОЛЕКСАНДРІВНИ, ДОКТОРА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА

Наукова школа «Психологія розвитку та формування особистості в системі безперервної освіти»

 


Проблема дослідження: Психологія розвитку та формування особистості в системі безперервної освіти

Керівник наукової школи: Матохнюк Людмила Олександрівна, доктор психологічних наук, професор

Дата і місце заснування наукової школи: 2019 р., КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», кафедра психології

Засновник наукової школи: Матохнюк Людмила Олександрівна

Науковий потенціал та основні наукові напрями наукової діяльності школи:

здобувачі наукового ступеня доктора філософії: галузь знань 053 – Соціальні та поведінкові науки

за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології;

за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

 

Основні напрями наукової діяльності школи:

Никитюк Богдан Михайлович, провідний юрисконсульт відділу з правового забезпечення фінансових операцій та ринкового комплаєнсу департаменту із правового забезпечення ТОВ "Д.Трейдінг".

Тема “Ведення ділових переговорів як чинник розвитку комунікативної компетентності державного службовця”

Стречень Антоніна Володимирівна, завідувач відділу «Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти».

Тема “Публічне управління містом в контексті інклюзивного розвитку”.

Марківська Олена Сергіївна, лікар-психолог у  ВОСКДРЗН ВО. Тема “Психологічні особливості та корекція образу Я у самотніх жінок

Публікації (завантажити)

Серед чинників ефективного функціонування наукових шкіл можна виділити наступні:

       визначення наукового напряму, актуальної профільної наукової теми, перспективи її розвитку;

       формування наукових колективів, ретельне планування наукових досліджень;

       створення сучасної матеріально-технічної дослідницької бази;

       опублікування фундаментальних наукових праць: монографій, науково-методичних посібників, статей у фахових виданнях, зокрема міжнародних;

       наявність фахового наукового періодичного видання;

       щорічне проведення наукових заходів: симпозіумів, конференцій, семінарів.

Ознаками наукової школи є наявність наукової спільноти, яка розвивається у часі і просторі; спрямованість на розробку нового, оригінального напряму у науці; спільність наукових інтересів, принципів та методичних підходів при виконанні продуктивної програми досліджень; наявність декількох поколінь учених (ланка «учитель - учень»), об'єднаних визнаним лідером; підвищення наукової кваліфікації учасників школи; опублікування наукових результатів (публікації, доповіді).

Критеріями визнання наукової школи є відповідність профільної теми програмам Міністерства освіти і науки; захист докторських і кандидатських дисертацій за напрямом школи; наявність відкриттів, винаходів; опублікування монографій, публікацій у фахових виданнях; організація наукових заходів: щорічних міжнародних чи всеукраїнських конференцій, постійно діючих семінарів.

Міжнародні та всеукраїнські зв’язки. Наукова школа відома своєю дружньою співпрацею з найбільш вагомими науковими закладами Європи та України у галузі психології, освіти. Встановлені тісні наукові контакти з ГО «Інститут Біосугестивної терапії» («Institute of Biosuggestive Therapy» (Київ, Україна – Pécs, Hungary); інститут Нейропсихології Відень (Відень, Австрія); Вищою Школою Управління і Адміністрації в Ополє; Психологічним Центром "FIDES" та ін.

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар