вівторок, 13 грудня 2022 р.

VІІ - ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ, ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

9 грудня 2022 р. кафедрою психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»  проведена VІІ - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі безперервної освіти». У рамках конференції відбулася співпраця фахівців різних напрямів: психологів, педагогів, соціальних педагогів, корекційних педагогів.

Тематичні напрямки роботи конференції:

Психологічний супровід і гуманізація освіти в умовах воєнного стану;

Психологічні аспекти впливу вікових та індивідуальних особливостей на розвиток особистості в системі безперервної освіти;

Психолого-педагогічні аспекти розвитку особистості в системі інклюзивної та спеціальної освіти.

ВИСТУПИЛИ:

Вітальне слово:

Рябоконь Ольга Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» (м. Вінниця).

Експерти:

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ РЕСУРСИ РОДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Матохнюк Людмила Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», голова Вінницького міського відділення Української асоціації сімейних психологів, практикуючий психолог (м. Вінниця)

ВПЛИВ СТРЕСУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Кармен Йола - психотерапевт, Психологічний центр емоційного здоров’я KLO (м. Кіто, Еквадор)

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Томчук Михайло Іванович, доктор психологічних наук, професор кафедри психології Комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» (м. Вінниця)

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ РЕСУРСИ РОДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Потапчук Євген Михайлович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки, Хмельницький національний університет, голова Української Асоціації сімейних психологів (м. Хмельницький)

ПТСР: ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РЕСУРСІВ

Шпортун Оксана Миколаївна,  доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», голова Вінницького обласного відділення Української асоціації сімейних психологів, практикуючий психолог (м. Вінниця)

ПРОФЕСІЙНА САМОСВІДОМІСТЬ ЯК ЧИННИК МОТИВАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ

Бацилєва Ольга Валеріївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків)

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ВІЙНИ

Чухрій Інна Володимирівна, доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, психолог, груповий аналітик, дитячий та підлітковий психоаналітик. (м. Вінниця)

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ ПІДХОДИ ПЛЕКАННЯ РЕЗІЛІЄНТНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Яцюк Марія Валеріївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти». (м. Вінниця)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Чопик Леся Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти». (м. Вінниця)

НАПРЯМИ ТА ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Каменщук Тетяна Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, директор ВПУ №42 (м. Погребище)

 Дякуємо всім учасникам за активну участь!
"ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТІСНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ"

Міжнародна науково-практична конференція 

"ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТІСНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ" 

4-5 листопада 2022 року

програма (завантажити

"РОЗЛАДИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ"

 Всеукраїнський круглий стіл 

"РОЗЛАДИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ" 

20 травня 2022 р.

м. Харків

Програма (завантажити


VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "ОСОБИСТІСНІ ТА СИТУАТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДОРОВ'Я"

 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

"ОСОБИСТІСНІ ТА СИТУАТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДОРОВ'Я" 

17 ЛИСТОПАДА 2022 Р.

програмка 

(завантажити)четвер, 8 грудня 2022 р.


Збірник 
ХІІ-ї Всеукраїнська науково-практична конференція

здобувачів вищої освіти та молодих науковців

(за міжнародною участю)

Формування особистості сучасногосного фахівця як суб’єкта самотворення в умовах освітнього простору

24-25 листопада 2022 року

ПРОГРАМА

ХІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих науковців (за міжнародною участю)

«ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ ЯК СУБ’ЄКТА САМОТВОРЕННЯ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

24-25 листопада 2022 року

(Завантажити)