ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 "ПСИХОЛОГІЯ"МАТОХНЮК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
Завідувач кафедри психології 
Науковий ступінь, вчене звання: 

Дисципліни, що викладає: "Психодіагностика та експериментальна психологія", "Математично-статистичні, психодіагностичні основи психолого-педагогічного дослідження"
Освіта:
Диплом спеціаліста від 22.06.1996 Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського, математика, вчитель математики та фізики

Коло наукових інтересів:


Диплом доктора наук ДД 009395 від 16.12.2019 Доктор психологічних наук, 19.00.01 загальна психологія, історія психології, Психологія інформаційної компетентності особистості (ґенеза онтологічного розвитку)


Атестат професора АП 002312 від 09.02.2021, професор


Коло наукових інтересів в системі ППО: 1. Формування інформаційної компетентності особистості в залежності від її вікових особливостей. 2. Математичні методи в психології. 3. Психологія сім'ї.
4. Технічні адикції.


  


  

Контакти

Тел. : 0432 55-65-67 (внутрішній 736)
e-mailmatohnyuk.l@academia.vn.ua

                                                                                                                                                         ШПОРТУН ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
Професор кафедри психології 
Науковий ступінь, вчене звання: 
Дисципліни, що викладає: "Психологія сексуальної поведінки"
Освіта:
Диплом спеціаліста від 11.11.2012 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, психолог  
Коло наукових інтересів:
Диплом доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.04. -  “Медична психологія”ДД№ 007812 від 23 жовтня 2022 р., Психологія та патопсихологія гумору: модель, діагностика, корекція
Коло наукових інтересів в системі ППО:
  1. Медична психологія.
  2. Психологія здоров'я.
  3. Психологія гумору.
  4. Психологія особистісного зростання.
  5. Психологія сім`ї.  


  


Контакти

Тел. : 0432 55-65-67 (внутрішній 736)
e-mailshportun_o@ukr.net 


                                                                                                                                                             


ТОМЧУК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
    Професор кафедри психології 
     Науковий ступінь, вчене звання: 
     Дисципліни, що викладає: "Психологія і педагогіка вищої школи", "Методологія наукових досліджень"
 Освіта: 
Диплом від 25.06.1977 Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського, вчитель фізики
Коло наукових інтересів:
Диплом доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07. -  “Педагогічна та вікова психологія” ДД№ 002980  від 10 вересня 1996 р., "Соціально-психологічні проблеми готовності учнів до служби в Збройних силах України"· 
Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій у Південноукраїнському національному педагогічному університеті (м.Одеса) та Національному університеті «Острозька академія» (м.Острог)·     
Підготував двох докторів та 33 кандидатів наук·     
Має понад 260 наукових публікацій
Коло наукових інтересів в системі ППО:·  
1.Психологія розвитку особистості у процесі навчання та виховання· 
2. Психологічна готовність особистості до діяльності·   
3.Психологія діяльності особистості в екстремальних умовах.


  
Контакти

   Тел. : 0432 55-65-73 (внутрішній 735)
                                                                                                                                                             
ПОТАПЧУК ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
    
     Науковий ступінь, вчене звання:
        доктор психологічних наук, професор 
  
     Дисципліни, що викладає: "Основи сімейного консультування"
 Освіта: 
У 1996 році здобув другу вищу освіту у Київському військовому гуманітарному інституті – спеціальність «практична психологія».

У 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему «Психопрофілактика міжособистісних конфліктів у сім’ях військовослужбовців Прикордонних військ» за спеціальністю 20.02.02 – військова педагогіка та психологія.

У 2000 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцент кафедри педагогіки та психології.

З 2002 по 2004 роки навчалася в докторантурі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Достроково захистив дисертацію на здобуття доктора психологічних наук на тему «Соціально-психологічні основи збереження психічного здоров’я військовослужбовців» за спеціальністю психологія діяльності в особливих умовах.

У 2005 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри педагогіки та психології.


Коло наукових інтересів:
  • Голова  ГО «Українська асоціація сімейних психологів» (з 21.02.2019 р.).
  • Почесний член ГО «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури» (з 31.12. 2020 р.).
  • Доброволець територіальної громади (Посвідчення серія ХХ № 914 дійсне з 21.04.2022 по 20.04. 2025).
  • Член штабу громадського опору Хмельницької міської територіальної громади (Розпорядження Хмельницького міського голови № 69-р від 18.03.2022 р. Посвідчення № 0014).
Коло наукових інтересів в системі ППО:·  
1.Психологія сім’ї; 
2.Психологія здоров’я; 
3.Підготовка молоді до сімейно-шлюбного життя; 
4.Формування особистості як суб’єкта самозбереження; 
5.Вивчення та вдосконалення методів психокорекції сімейних криз; 
6.Психологія діяльності в особливих умовах.


                                                                                                                                                                

БРАНІЦЬКА ТЕТЯНА РОМУАЛЬДІВНА

Завідувач кафедри психолого-падагогічної освіти та соціальних наук
доктор педагогічних наук, професор

Дисципліни, що викладає: "Психодіагностика та експериментальна психологія"

Освіта:

Тема докторської дисертації: «Теоретико - методичні засади формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах».
 
Коло наукових інтересів:

«Теоретико - методичні засади формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах»Коло наукових інтересів в системі ППО:

1.Розвиток конфліктологічної культури як складової професійної культури.

2.Ненасильницька комунікація як технологія побудови педагогіки партнерства в НУШ.

3.Соціальна психологія.

4.Психологія управління

5.Психодіагностика

6.Соціально-педагогічні технології.

7.Майстерність взаємодії фахівців соціономічної сфери діяльності з різними віковими категоріями

8.Саморегуляція та самовиховання особистості

    Контакти

Тел. : 0432 55-65-69 (внутрішній 711)


  •                                                                                                                                                              
СВІТЛАК ІРИНА ІВАНІВНА

 Науковий ступінь, вчене звання: 


Дисципліни, що викладає: "Інтелектуальна власність"

Освіта:
Диплом Київського державного торговельно-економічного інституту, 1999 р., спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист»
 

Коло наукових інтересів:
Доктор юридичних наук, за спеціальністю: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право "Трансформація цивільних правовідносин з надання послуг в умовах цифровізації: теоретичні та практичні аспекти» та здобула науковий ступінь доктора юридичних наук"

«Теоретико - методичні засади формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах»Коло наукових інтересів в системі ППО:

Організаційно-правові аспекти публічного управління та адміністрування різних сфер господарювання на сучасному етапі державотворення

8.Саморегуляція та самовиховання особистості

  

  


Контакти  •                                                                                                                                                              

БІЛИК ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти 
Науковий ступінь, вчене звання: 
кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: "Охорона праці в галузі"
Освіта:
Диплом Київського політехнічного інституту НВ №881269, виданий 01.03.1986 року, спеціальність «Електронно-обчислювальні машини»

Коло наукових інтересів:
Кандидат технічних наук (candidate of Technical Sciences) (заспеціальністю  інформаційні технології
Доцент кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін,   від 29.03.2012

  


  


Контакти

Тел. : 0432 55-65-63 


  •                                                                                                                                                              
  
ЯЦЮК МАРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

 Доцент кафедри психології 


   Науковий ступінь, вчене звання: 
   кандидат психологічних наук, доцент

  Дисципліни, що викладає:  "Психологія креативності", "Психологія саморегуляції особистості"

Освіта:

Диплом спеціаліста Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, 2000 р. кваліфікація: практичний психолог 

Коло наукових інтересів:

Диплом кандидата психологічних наук зі спеціальності педагогічна та вікова психологія від16.12.2009 р, "Соціально-психологічні умови розвитку автономності особистості в юнацькому віці"

Атестат доцента кафедри практичної психології та розвитку особистості від 31.10.2014 р.

Коло наукових інтересів в системі ППО: 
1.Психологія прив’язаності особистості 
2.Педагогічна, вікова психологія 
3.Проективні методи психодіагностики


  


       

Контакти

 Тел. : 0432 55-65-67 (внутрішній 736)

  •                                                                                                                                                              

      
ЧОПИК ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Старший викладач кафедри психології


     Науковий ступінь, вчене звання: 
     кандидат педагогічних наук

  Дисципліни, що викладає:  "Основи корекційної освіти", "Психолого-педагогічні технології в корекційній освіті"

Освіта:

Диплом спеціаліста Ленінградський державний педагогічний інститут імені О.І. Герцена, кваліфікація: учитель початкових класів, мови та літератури шкіл сліпих і слабозорих; тифлопедагог дошкільних закладів

Коло наукових інтересів:

Диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності корекційна педагогіка від 28.02.2017 "Формування навичок просторового орієнтування в старших дошкільників зі зниженим зором"

Коло наукових інтересів в системі ППО: 
1.Корекція дітей з порушенням психофізичного розвитку


  


       

Контакти

 Тел. : 0432 55-65-67 (внутрішній 736) 


                                                                                                                                                                  

 КУЗЬМЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Доцент кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук

     Науковий ступінь, вчене звання: 
     кандидат психологічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає:  "Психологія професійної орієнтації та професійного відбору"

Освіта:

Коло наукових інтересів:

Тема кандидатської дисертації: «Індивідуально-психологічні особливості адаптації людини до загроз нeбeзпeчниx природних явищ».

Коло наукових інтересів в системі ППО: 
1.Психологія кризових ситуацій
2.Психологія сімейних стосунків
3.Адаптація особистості в екстремальних ситуаціях
4.Професійна орієнтація молоді.

  


       


Контакти 

Тел. : 0432 55-65-69 (внутрішній 711)

  E-mail 27julia26@gmail.com


                                                                                                                                                                 

  

ВАСЮК КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА


     Науковий ступінь, вчене звання: 
     кандидат психологічних наук, доцент

     Дисципліни, що викладає:  "Психодіагностика та експериментальна психологія", "Математично-статистичні основи психолого-педагогічних досліджень"

     Освіта: Донецький національний університет у 2005 році. Кваліфікація «магістр психології»

      Коло наукових інтересів:

      У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості прояву егоцентризму особистості в періоди життєвих криз». Зі спеціальності 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології».

    1.Психологія профайлінгу;

   2.Експериментальні дослідження, використання математичних методів в психології;

   3.Психологія брехні, невербальна семіотика.     Контакти: 

Тел. : 066-803-85-71

  E-mail ekavasuk83@ukr.net 


                                                                                                                                                               
НАЙЧУК ВІКТОРІЯ ВІТАЛІЇВНА 
Декан соціально-економічного факультету, доцент кафедри соціальних технологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»

 Дисципліни, що викладає:  "Психологія деструктивних станів" 
Освіта:
Харківський національний педагогічний університету імені Г.С. Сковороди, спеціальність «Психологія» 2008 
 Харківський національний педагогічний університету імені Г.С. Сковороди, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія», кандидат психологічних наук 2015
Тема дисертаційної роботи «Особливості динаміки естетичного сприйняття в
процесі розвитку модально-специфічної пам’яті у молодших школярів»
2021-по теперішній час – навчання в докторантурі Харківський
національний педагогічний університету імені Г.С. Сковороди

 Коло наукових інтересів:

Коло наукових інтересів в системі ППО: 

1. Вікова психологія.

2. Психологія творчості.

3. Психологія управління. 

4. Психологія пам’яті.

5. Соціальна інклюзія.

6. Спеціальна психологія.

7. Економічна психологія     


 Контакти:

Телефон: +38(067)716-02-00 

E-mail: naichukvv@gmail.com                                                                                                                                                                     
ПИЛЯВЕЦЬ НАТАЛІЯ ІГОРІВНА
Методист   відділу "Обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти"
  Науковий ступінь, вчене звання: 
     доктор філософії за спеціальністю 053 "Психологія"

 Дисципліни, що викладає:  "Технології роботи практичного психолога",  "Психологія професійної орієнтації та професійного відбору" 

Освіта: Хмельницький національний університет


 Коло наукових інтересів:

Коло наукових інтересів в системі ППО: 

1.  Пихологія здоров'я;

2. Когнітивні стилі особистості;

3. Корекція мовлення дітей з порушенням психофізичного розвитку.


  


  


Контакти 

Тел. : 0432 55-65-73 (внутрішній 735)

e-mail: morozova_nata@i.ua 


                                                                                                                                                                    


СЕРГА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Лікар-психіатр лікувально-виробничих майстерень.
Викладач кафедри

 Дисципліни, що викладає:  "Анатомія та фізіологія нервової системи"

Освіта:

Вінницький національний медичний університет ім М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа»

КВНЗ Вінницька академія неперервної освіти" «Психолог. Викладач вищого навчального закладу»

Коло наукових інтересів:


Коло наукових інтересів в системі ППО:
 

Репозиторій 

Google Schoolar

Участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю 

Контакти 

E-mail: olha.serha@gmail.com                                                                                                                                                                   

КАМЕНЩУК ТЕТЯНА ДМИТРІВНА
Директор Вищого професійного училища № 42 м. Погребище
Викладач кафедри

 Дисципліни, що викладає:  "Нормативно-правові та організаційні засади роботи психолога та асистента вчителя" 

Освіта:


Коло наукових інтересів:

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 "Корекційна педагогіка" «Особливості формування просторової знаково-символічної системи знань у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю»

Коло наукових інтересів в системі ППО: 

 

  


  


Контакти                                                                                                                                                                      

                          П'ЯСТ НАТАЛІЯ ЙОСИПІВНА

Доцент кафедри філогогії та гуманітарних наук

     Науковий ступінь, вчене звання: 
     кандидат філологічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає:  "Ораторське мистецтво"

Освіта:

Коло наукових інтересів:


Коло наукових інтересів в системі ППО: 
1.Сучасні проблеми дериватології і лексикології дериватології.

  


Контакти 

Тел. : 0432 55-65-71 (внутрішній 738)

  E-mail 

                                                                                                                                                               


ЛОГУТІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

доцент кафедри філогогії та гуманітарних наук

     Науковий ступінь, вчене звання: 
     кандидат педагогічних наук

Дисципліни, що викладає:  Іноземна мова 

Освіта: Закінчила Вінницький державний педагогічний університет факультет

іноземних мов за спеціальність – вчитель англійської та німецької мов


Коло наукових інтересів:

Кандидат педагогічних наук 13.00.04- Теорія і методика професійної освіти  "Формування готовності до професійного іншомовного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності"

Коло наукових інтересів в системі ППО: 


  


Контакти 

Тел. : 0432 55-65-71 (внутрішній 738)

  E-mail 

                                                                                                                                                               

АВРАМЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Викладач кафедри філогогії та гуманітарних наук

     Науковий ступінь, вчене звання: 
     кандидат філологічних наук

Дисципліни, що викладає:  

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

Коло наукових інтересів:

Коло наукових інтересів в системі ППО: 
1.Використання сучасних навчальних технологій на уроках словесності
2.Культурологічні аспекти спілкування у педагогічній діяльності
3.Використання сучасних навчальних технологій на уроках словесності
4.Культурологічні аспекти спілкування у педагогічній діяльності

  


Контакти 

Тел. : 0432 55-65-71 (внутрішній 738)

  E-mail 

                                                                                                                                                                ШЕВЧУК ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Завідувач навчально-методичного відділу спеціальності 053 «Психологія»   

Освіта:

Вінницький кооперативний коледж економіки і права, спеціальність «Бухгалтерський облік» 2005 р.

Київський національний університет культури і мистецтв, спеціальність «Економіка і підприємництво», спеціалізація «Облік і аудит» 2009 р.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, спеціальність «Фармація». Кваліфікація – провізор 2018 р. 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. Проходження інтернатури. спеціальність «Фармація» 2019 р.

Коло наукових інтересів:

1. Науково-методична робота.

2. Інноваційна діяльність.


 


Контакти: 

Тел. : 0432 55-65-73 (внутрішній 736)
email: shevchuk.o@academia.vn.ua

                                                                                                                                                                  

КРАСУЛЯК МАРИНА СЕРГІЇВНА

Методист навчально-методичного відділу спеціальності 053 «Психологія»  

Освіта:

Диплом магістра Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського від 31.12. 2018 р. психолог 

Особливі досягнення / особисті заслуги:

  У 2018-2019 роках працювала практичним психологом у КЗ «НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів – гімназії №  ВМР»

  

Контакти: 

Тел. : 0432-55-65-73

e-mailpsychology.kaf@academia.vn.ua


 

Немає коментарів:

Дописати коментар