субота, 31 жовтня 2020 р.

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі неперервної освіти»

 30-31 жовтня 2020 року кафедрою психології КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі неперервної освіти».

Партнерами конференції виступили:

v    Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи Національної Академії Педагогічних Наук України

v    Кафедра психології Донецького Національного Університету Імені Василя Стуса

v    Кафедра психології та педагогіки Хмельницького національного Університету

з якими кафедру психології пов’язують вже декілька років плідної наукової роботи згідно угод про співробітництво між закладами освіти.

 У роботі конференції взяли участь науковці, викладачі, практичні психологи області, студенти спеціальності «Психологія».

На пленарному засіданні виступили:

*                 доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

Томчук Михайло Іванович

*                 доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України

Панок Віктор Григорович,

*                 доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса

Бацилєва Ольга Валеріївна

*                 доктор психологічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса

Шпортун Оксана Миколаївна,

*                 кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Половіна Олена Анатолівна,

*                 кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Кондратець Інна Вікторівна,

*                 доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

Браніцька Тетяна Ромуальдівна,

*                 доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету, голова Української Асоціації сімейних психологів

Потапчук Євген Михайлович

 Предметом обговорення стали проблеми та можливості розвитку особистості в нинішніх життєвих умовах; пошуку рішень актуальних проблем сучасної психологічної науки, аналізу перспектив функціонування психологічної служби, що в свою чергу сприятиме формуванню та розвитку комунікаційних відносин серед науковців та практиків.

Дякуємо всім учасникам за активну участь!


Немає коментарів:

Дописати коментар