понеділок, 25 травня 2015 р.

ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ У ДОШКІЛЬНИКІВ

Події останніх місяців дають підстави стверджувати, що переважна більшість громадян України, серед яких є і діти, і молодь, виявили високу патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію. Це є свідченням системної виховної роботи педагогічних колективів навчальних закладів. Тому одним із найважливіших завдань педагогів є продовження роботи з формування у дітей та молоді громадянських якостей, розуміння приналежності до Українського народу. Відповідно, всі заходи мають бути наповнені громадянсько-патріотичним змістом, стверджувати ідею спільності інтересів та взаємоповаги усіх громадян України, підтримувати прагнення кожної особистості до духовного, інтелектуального, творчого та фізичного розвитку задля розквіту держави в цілому.

Тому актуальним та своєчасним є методичний посібник Яцюк М.В. «Формування патріотичних почуттів дошкільників», що враховує вікові особливості дітей, форми та методи організації виховного процесу у ДНЗ.


У представленому посібнику розкрито аналіз понять «патріотизм», «патріотичні почуття», обґрунтовано зміст патріотичного виховання дошкільників, зазначено вікові особливості патріотичних почуттів в дошкільному віці, подано структуру психолого-педагогічного супроводу у формуванні патріотичних почуттів, зокрема, психодіагностику патріотичних почуттів дітей дошкільного віку, організацію формувального етапу: просвітницької діяльності, корекційно-розвивальної роботи з дошкільниками, аналізу результатів формувальної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми.

Немає коментарів:

Дописати коментар