ВИПУСКНІ МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ 2024 РІК

 

                                                      ГРУПА ПВШ -2022д

Доценко  Ірина Віталіївна

Психологічні особливості поведінки працівників закладів освіти у конфліктних ситуаціях

 

Зеленько Олена Анатоліївна

Психологічні умовипопередження конфліктів у молодій сім’ї

 

Зубко Альна Василівна

Психологічні особливості виникнення і перебігу конфліктів у молодих сім'ях

 

Кириленко Максим Миколайович

Імідж військовослужбовцяяк чинник успішності професійної діяльності


Кондратюк Оксана Петрівна

Психологічні особливостіагресивної та конфліктної поведінки підлітків в освітньому процесі


Короп  Любов Миколаївна

Особливості становленняморальної самосвідомості підлітків

 

Кріпак Олена Миколаївна

Стиль життя як чинниксоціально-психологічної адаптації військовослужбовців

 

Ксендзова  Анастасія Вікторівна

Мотиваційна сфера якчинник психологічної готовності до професійної діяльності майбутніх психологів

 

Кучер  Ірина Михайлівна

Психологічні особливостіконфліктної поведінки молодої сім’ї у перші роки спільного життя

 

Лєбєдєва Наталя Миколаївна

Психологічні  особливості кризових  переживаньмігрантів  під  час війни  та їх  психокорекція

 

Лисюк  Оксана Леонідівна

Особливості формуваннястресостійкості дітей внутрiшньо перемiщених осiб


Мазур Роман Васильович

Психологічна адаптаціяособистості до військової служби

 

Маковей  Сергій Юрійович

Особистісна рефлексія якумова опанування дистресом у дорослих під час війни


Маліхатко Ольга Вікторівна

Психопрофілактикаемоційного вигорання у громадських діячів


Мамадалієва  Лілія Володимирівна

Вплив емоційногоінтелекту на розвиток моральної свідомості учнівської молоді

 

Мідлер Галина Олександрівна

Психологічні  особливості  особистісної  саморегуляції  жінок зрілого віку

 

Мореходов Андрій Анатолійович

Формування мотивації досягнення успіху дорослих осіб у бізнес сфері

 

Мороз Ірина Олегівна

Особливості сенсорноїсфери дитини дошкільного віку з розладами аутичного спектру

 

Ніколаєва Алла Олексіївна

Криза автентичності як чинник  особистісногозростання

 

Ніцевич Олена Олександрівна

Психологічні особливості працівників ДКВС у конфліктних ситуаціях


Павловський Олександр Вячеславович

Самооцінка особистості якфактор конфліктної поведінки молоді юнацького віку

 

Пастухова  Аліна Петрівна

Вплив Інтернет-середовищана формування ціннісних орієнтацій у молоді

 

Поважук Дмитро Олексійович

Психологічні засоби профілактики професійного вигорання державних службовців


Повстюк Віктор Миколайович

Формуваннястресостійкості військовослужбовців в умовах бойової діяльності

 

Потапова Ольга Вікторівна

Психологічні особливостіготовності керівників закладів  загальноїсередньої освіти до управлінської діяльності в умовах дистанційного навчання

 

Прядкін  Кирило Георгійович

Соціально-психологічніумови розвитку когерентності дорослої особистості

 

Редька  Інга Анатоліївна

Особливостісоціально-психологічної адаптації молоді в період соціально-політичної кризи

 

Тимчишин  Ярослав Сергійович

Розвиток сугестивноїкомпетентності у практичних психологів

 

Усата Олеся Віталіївна

Психокорекціядеструктивних копінгів-поведінки творчих особистостей засобами психодрами

 

Фертюк Ольга Олександрівна

Психологічні особливостіпрофілактики алкогольної залежності дорослих осіб

 

Чумаченко Артур Олександрович

Соціально-психологічніумови формування самостійності  удошкільному віці


                                     ГРУПА ПКО -2022д

Волкова Оксана Іванівна

Соціально-психологічнареабілітація дітей з  порушеннямипсихосоматичного стану

 

Дмитришена Антоніна Михайлівна

Розвиток психологічноїготовності першокласників до навчання в умовах нової української школи

 

Кравцова Інна Василівна

Психологічна корекція агресивної поведінки з порушенням інтелектуальної сфери

 

Левіт Тетяна Сергіївна

Психологічні особливостідітей молодшого шкільного віку з дислексією та подальша їх психокорекція

 

Нечипорук Катерина Олегівна

Особливості психокорекціїпосттравматичних стресових розладів у ветеранів операції об’єднаних сил уперіод поновлення воєнних дій

 

Рубанова Оксана Василівна

 Психологічна корекція деструктивних станів молодших школярів засобами арт-терапії


Семенюк Олександра Олександрівна

Особливості розвиткукогнітивної сфери  дітей молодшогошкільного віку  з розладами аутистичногоспектру

 

Синюк Валентина Юріївна

Соціально-психологічнаадаптація дітей молодшого шкільного віку з порушеннями мовлення в умовахвнутрішнього переміщення

 

Синюк Віталій Юрійович

Соціально-психологічнаадаптація дорослих в умовах внутрішнього переміщення


Ставнічук Вероніка Олексіївна

Особливості формуваннямотиваційного компоненту до навчання у дітей з гіперактивністю

 

Феджага Олена Юріївна

Вплив стилю виховання наемоційний розвиток дошкільників

Немає коментарів:

Дописати коментар