ВИПУСКНІ МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ 2021 РІК

 

 ГРУПА ПВШ -2019д

Білоконь В.В.

Тема «Вплив тривожності на емоційно-ціннісне ставлення осіб юнацького віку»

Буряк І.П.

Тема «Психологічні особливості професійного вигорання підприємців»

Виговська О.В.

Тема «Соціально-психологічні умови розвитку почуття власної гідності особистості підліткового віку»

Войтко О.Г.

Тема «Копінг-поведінка розлучених жінок та їх психокорекція»

Гончар О.О.

Тема «Вплив батьківських настанов на вибір шлюбного партнера»

Грецька М.О.

Тема «Соціально-психологічні особливості самотності особистості в юнацькому віці»

Костюк Г.М.

Тема «Психологічні особливості інтернет-залежних підлітків»

Котик Т.В.

Тема «Психологічна готовність молоді до створення сім’ї»

Кузьменко О.М.

Тема «Психологічні особливості та чинники лихослів'я в учнів середнього шкільного віку»

Лозовська С.В.

Тема «Психологічні особливості професійної самооцінки педагога»

Марківська О.С.

Тема «Особливості самоставлення самотніх жінок»

Мелентєва І.Б.

Тема «Розвиток конфліктологічної компетентності фахівців органів місцевого самоврядування»

Мельник Т.О.

Тема «Психологічні особливості міжособистісних конфліктів підлітків у навчальній діяльності»

Некивайко Т.А.

Тема «Психологічні особливості формування смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці»

Олійник В.В.

Тема «Психологічні особливості  появи зайвої ваги у жінок зрілого віку»

Паньків К.М.

Тема «Психологічні особливості впливу рольових очікувань на характер міжособистісної взаємодії подружжя»

Пашковська К.О.

Тема «Соціально-психологічні умови збереження психічного здоров’я в офісних працівників»

Петрова Л.В.

Тема «Психологічні засади впливу ціннісно-смислової сфери на професійне становлення майбутнього фахівця соціономічних професій»

Подгорна Л.В.

Тема «Психологічні особливості професійного самовизначення молоді»

Раковська Н.П.

Тема «Психологічні особливості поведінки молоді у конфліктних ситуаціях»

Руда А.Ф.

Тема «Психологічна корекція емоційного вигорання жінок методами арт-терапії»

Сапальова Т.В.

Тема «Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-смислової сфери молоді»

Святенко І.О.

Тема «Особливості професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх психологів»

Сидоренко Л.Б.

Тема «Психологічні особливості самоставлення самотніх жінок»

Скомарівська О.І.

Тема «Психологічні особливості фрустраційних реакцій дорослих осіб у період подолання вікової кризи та їх психокорекція»

Чаповська О.О.

Тема «Особливості копінг-поведінки шлюбних партнерів в стресових ситуаціях»


 ГРУПА ПВШ -2019з

Адомич-Гордзієвська Г.М.

Тема «Використання кольорів у роботі психолога при корекції тривожних станів учнів молодшого шкільного віку»

Войцещук А.І.

Тема «Психологічна складова розвитку конфліктологічної культури педагога»

Гончаров С.М.

Тема «Психологічні особливості сенсомоторного розвитку дітей дошкільного віку з аутистичними розладами»

Горденкова А.О.

Тема «Психологічні особливості прояву конфліктності у підлітковому віці»

Добрацька О.П.

Тема «Психологічні особливості формування емпатії у дітей молодшого шкільного віку»

Козицький Р.В.

Тема «Психологічні засоби профілактики та корекції професійного вигорання державних службовців»

Контранчук М.М.

Тема «Психологічні особливості адаптації дітей раннього віку до умов закладу дошкільної освіти»

Котлінська Т.В.

Тема «Розвиток особистості засобами Інтернет-спілкування у підлітковому віці»

Кравченко Н.С.

Тема «Психологічні особливості сумісності подружніх пар»

Нетікова О.С.

Тема «Психологічні особливості групових  явищ та їх динаміки в ІТ-групах»

Орлик О.Л.

Тема «Психологічні особливості розвитку  емоційної сфери дітей середнього дошкільного віку»

Похиль Н.В.

Тема «Вплив материнства на зміну життєвих перспектив жінки та їх психокорекція»

Сайфулліна О.А.

Тема «Переживання самотності як чинник самоактуалізації особистості»

Сидорець Ю.В.

Тема «Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів»

Смашнюк І.М.

Тема «Вплив стилю батьківського виховання на розвиток особистісного потенціалу підлітків»

Тітарчук О.І.

Тема «Психологічні особливості бар’єрів спілкування дітей юнацького віку»

Фурман Н.В.

Тема «Структура індивідуально-психологічних особливостей стресостійкості працівників ДКВС України та їх психокорекція»

Чудновець Т.Ф.

Тема «Соціально-психологічна реабілітація ветеранів АТО»

Щербатюк А.М.

Тема «Вплив інтелектуальних ігор (на прикладі шашок) на розвиток пізнавальних процесів дітей підліткового віку»


ГРУПА ПКО -2019з

Баришнікова О.О.

Тема «Особливості прояву та корекції синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю у дівчат молодшого шкільного віку»

 Бойко Н.Д.

Тема «Саморегуляція емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю з допомогою елементів музикотерапії»

 Гаврилюк Н.Ф.

Тема «Психологічні особливості пам’яті у дітей дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку»

 Котруца Н.В.

Тема «Особливості адаптації дітей  молодшого шкільного віку з  гіперактивним розладом дефіциту уваги до  навчання в школі»

 Краєвська Т.О.

Тема «Психологічні особливості розвитку комунікативних навичок у підлітків, які знаходяться на індивідуальному навчанні»

 Криклива М.Ю.

Тема «Психолого-педагогічна допомога батькам,  які виховують дітей з особливими освітніми потребами»

 Літвін О.Б.

Тема «Особливості розвитку та корекції емоційно-вольової сфери у школярів молодшого шкільного віку з  порушеннями опорно-рухового апарату»

 Новотарська І.С.

Тема «Психологічні особливості формування просторової знаково-символічної системи знань у дітей з затримкою психічного розвитку»

 Пучило Н.А.

Тема «Психологічні особливості розвитку та корекції емоційної сфери дітей з порушенням функцій опорно-рухового апарату»

 Рудик Л.М.

Тема «Особливості навчальної діяльності дітей із затримкою психічного розвитку в молодшому шкільному віці»

 Слободянюк О.В.

Тема «Особливості психокорекційного супроводу дітей дошкільного віку з розладами аутичного спектру»

 Токан Н.М.

Тема «Особливості соціалізації дітей молодшого шкільного віку з порушеннями мовлення»

Трембовецька Т.В.

Тема «Психологічні особливості мислення дітей молодшого шкільного віку  з порушеннями мовленнєвого розвитку»

 Хібовська Л.В.

Тема «Психологічні особливості формування соціальних компетенцій у дітей з розладами аутистичного спектру»

 Шевчук О.М.

Тема «Психокорекція стану тривожності  дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку»

 

  ГРУПА ПКО -2019д

Гаврилова Н.В.

Тема «Комплексна корекція психофізичних та функціональних можливостей організму дітей  молодшого шкільного віку із церебральним паралічем»

 Гірфанова Г.В.

Тема «Особливості психологічного супроводу дітей молодшого шікільного віку з розладом дефіциту уваги з гіперактивністю»

 Дакал Ю.С.

Тема «Особливості розвитку емоційної сфери молодших школярів з інтелектуальними порушеннями»

 Загниборода Н.В.

Тема «Психокорекція пізнавальної сфери дітей старшого дошкільного віку з затримкою психічного розвитку»

 Ісакова А.Е.

Тема «Діагностика та корекція тривожних станів у дітей з особливими освітніми потребами молодшого шкільного віку»

 Каплуненко О.П.

Тема «Психокорекція професійного вигорання соціальних  працівників у закладах для дітей  з  порушеннями  інтелектуального  розвитку»

 Лупяк Т.Г.

Тема «Вплив мовленнєвих порушень на розвиток пізнавальних процесів молодших школярів»

 Матвієва Г.Ю.

Тема «Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальної сфери  у  дітей молодшого шкільного віку з порушенням слуху»

 Постернак О.І.

Тема «Корекція емоційної сфери у молодших школярів з розладами аутистичного спектру»

 Цибульська Ю.В.

Тема «Особливості комунікації у дітей з розладами аутистичного спектру»


Немає коментарів:

Дописати коментар