вівторок, 19 березня 2019 р.

ОПИТУВАННЯ

З метою виявлення впливу компютерних технологій на здоровя людини проводиться анонімне опитування. В звязку з цим дайте відповіді на запитання опитувальника:
ОПИТУВАЛЬНИК

вівторок, 26 лютого 2019 р.

З ПЕРШИХ ВУСТ

Перші психологи, асистенти учителя з корекційної освіти отримали дипломи державного зразка у Комунальному вищому навчальному закладі "Вінницька академія неперервної освіти". (завантажити)

четвер, 6 грудня 2018 р.

КОНФЕРЕНЦІЯ


Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у роботі
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
«Психолого-педагогічні аспекти розвитку особистості в сучасному суспільстві»
яка відбудеться 25 січня 2019 року
на сайті КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

До участі у Інтернет-конференції запрошуються викладачі, науковці, практичні психологи, аспіранти, студенти.
Матеріали будуть розміщені на сайті академії та видані у вигляді електронного збірнику за результатами роботи конференції. Подані статті та тези будуть обговорені у форумі. За результатами обговорення планується проведення вебінару.
Заявка на участь у конференції та матеріали до друку подаються по 20 січня 2019 р.
Контактні телефони оргкомітету: 0432-55-65-67, 0432-55-65-73.
e-mail:praktuchnapsuxologija@gmail.com (тема листа “конференція”)
Для участі у конференції необхідно до 20 січня 2019 р.:
1) Заповнити
реєстраційну картку та завантажити файл із публікацією за адресою:

https://bit.ly/2RItuWM

 Зверніть увагу на те, що реєстраційну картку потрібно буде заповнювати на кожного співавтора окремо!
 2) подати друкований варіант статті на кафедру психології КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», кабінет №37, вул. Грушевського, 13, м. Вінниця, 21050.

Оплата: оргвнесок за участь в конференції складає 200 грн. Обсяг публікації до 3-х сторінок (кожна наступна сторінка додаткова оплата 50 грн). Оргвнесок забезпечує участь в конференції.


 Відповідальна особа Петренко Ю.І.Як підтвердити свою участь у конференції?
Вам буде надіслано посилання для завантаження макету збірника матеріалів конференції. Учасники також отримають електронні сертифікати учасників.
Як проходить конференція?
Автору матеріалів не потрібно приїздити на місце у час проведення конференції. Передані Вами матеріали розміщуються на сайті. Обговорення матеріалів проводиться на форумі, або у коментарях до розміщеного матеріалу. За результатами обговорення в останній день конференції планується проведення вебінару.
По завершенню роботи конференції матеріали будуть додані до електронного макету. Автори отримають посилання для завантаження.


Вимоги до оформлення матеріалів:
Технічні параметри:


Мова публікації – українська.


Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль (розмір шрифту) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, список літератури – у порядку появи в тексті (не більше 3 найменувань), редактор Word, тип файлу – документ Word 2010.


Нерозривні пробіли між цифрами, ініціалами і прізвищем.


Формули оформляються через редактор формул «MathType», розмір символів – 10, довжина формул не повинна перевищувати 80 мм, латинськими або англійськими символами з клавіатури.


Малюнки, виконані векторною графікою, мають бути розміщені одним об’єктом або згруповані.

Зразок оформлення матеріалів:


НАЗВА

УДК
Ім’я, по батькові, прізвище
(автора, авторів)
науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи,
e-mail

Актуальність дослідження.    
Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій.
Мета наукової публікації.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Висновки.
Перспективи подальших досліджень.
Список використаної літератури (оформляється відповідно до ДСТУ)


 На зворотному боці останньої сторінки друкованого варіанту підписується автор та науковий керівник, чим підтверджується, що дати, цитати, фактичні дані є достовірними і стаття може бути опублікована.
Стаття у форматі MS Word завантажується через форму https://bit.ly/2RItuWM
За умов недотримання вище зазначених вимог, оргкомітет може не включити матеріали до збірника конференції.

Оргкомітет конференціїсереда, 21 листопада 2018 р.

четвер, 4 жовтня 2018 р.

ВІТАЄМО!

Вітаємо Яцюк Марію Валеріївну з днем працівників освіти. Дякуємо за сумлінну, творчу працю, особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління!

вівторок, 14 серпня 2018 р.

МОНОГРАФІЯ

Монографія

автор: кандидат психологічних наук, доцент Матохнюк Л.О.

"Психолого-педагогічні засади дослідження інформаційної компетентності особистості"


У монографії представлено результати теоретико-експериментального дослідження інформаційної компетентності особистості в умовах сучасної освіти. Зокрема, висвітлені питання обробки результатів психолого-педагогічних досліджень, особливості перевірки достовірності гіпотез та отриманих результатів досліджень. Представлено технологію розробки тесту – опитувальника та застосування математично-статистичного апарату для здійснення перевірки на репрезентативність, надійність, валідність. Проаналізовані результати дослідження впливу інформаційного суспільства на особистісний розвиток.
Технології застосування запропонованих математичних методів розглядається на конкретних прикладах з психології та педагогіки.
Для студентів, практичних психологів, педагогів, науковців.