четвер, 6 грудня 2018 р.

КОНФЕРЕНЦІЯ


Запрошуємо викладачів, науковців, практичних психологів, аспірантів, студентів взяти участь у

Інтернет- конференції:
«Психолого-педагогічні аспекти розвитку особистості в сучасному суспільстві»

(25 січня 2019 р.)

Інформація про конференцію розміщена на сайті КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» www.academia.vn.ua та на блозі кафедри психології osobustict.blogspot.com.

Для участі у конференції необхідно до 10 січня 2019 р.:
1) надіслати електронний варіант тексту статті на e-mail: praktuchnapsuxologija@gmail.com;
2) подати друкований варіант статті на кафедру психології  КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», кабінет №37, вул. Грушевського, 13, м. Вінниця, 21050.

Оплата: оргвнесок за участь в конференції складає 200 грн. Обсяг публікації до 3-х сторінок (кожна наступна сторінка додаткова оплата 50 грн). Оргвнесок забезпечує участь в конференції, доступ до збірника матеріалів конференції.
Контактні телефони оргкомітету: 0432-55-65-67, 0432-55-65-73.
Відповідальна особа Петренко Ю.І.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Технічні параметри:
Мова публікації – українська.
Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль (розмір шрифту) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, список літератури – у порядку появи в тексті (не більше 3 найменувань), редактор Word, тип файлу – документ Word 2010.
Нерозривні пробіли між цифрами, ініціалами і прізвищем.
Формули оформляються через редактор формул «MathType», розмір символів – 10, довжина формул не повинна перевищувати 80 мм, латинськими або англійськими символами з клавіатури.
Малюнки, виконані векторною графікою, мають бути розміщені одним об’єктом або згруповані.
Зразок оформлення матеріалів:

НАЗВА
УДК
Ім’я, по батькові, прізвище
(автора, авторів)
науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи,
e-mail

Актуальність дослідження.    
Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій.
Мета наукової публікації.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Висновки.
Перспективи подальших досліджень.
Список використаної літератури
(оформляється відповідно до ДСТУ)

На зворотному боці останньої сторінки друкованого варіанту підписується автор та науковий керівник, чим підтверджується, що дати, цитати, фактичні дані є достовірними і стаття може бути опублікована.
За умов недотримання вище зазначених вимог, оргкомітет може не включити матеріали до збірника конференції.


Оргкомітет конференції


середа, 21 листопада 2018 р.

четвер, 4 жовтня 2018 р.

ВІТАЄМО!

Вітаємо Яцюк Марію Валеріївну з днем працівників освіти. Дякуємо за сумлінну, творчу працю, особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління!

вівторок, 14 серпня 2018 р.

МОНОГРАФІЯ

Монографія

автор: кандидат психологічних наук, доцент Матохнюк Л.О.

"Психолого-педагогічні засади дослідження інформаційної компетентності особистості"


У монографії представлено результати теоретико-експериментального дослідження інформаційної компетентності особистості в умовах сучасної освіти. Зокрема, висвітлені питання обробки результатів психолого-педагогічних досліджень, особливості перевірки достовірності гіпотез та отриманих результатів досліджень. Представлено технологію розробки тесту – опитувальника та застосування математично-статистичного апарату для здійснення перевірки на репрезентативність, надійність, валідність. Проаналізовані результати дослідження впливу інформаційного суспільства на особистісний розвиток.
Технології застосування запропонованих математичних методів розглядається на конкретних прикладах з психології та педагогіки.
Для студентів, практичних психологів, педагогів, науковців.

МОНОГРАФІЯ

Монографія
автори: кандидат психологічних наук доцент Томчук С.М.
доктор психологічних наук, професор Томчук М.І. 

"Психологія тривоги, страху та агресії особистості в освітньому процесі"
 

У монографії представленно результати теоретико-експериментального дослідження проявів деструктивних психічних станів особистості. Зокрема, описані детермінанти, психологічні механізми перебігу, методи вивчення тривоги, страху, агресії у дітей та учнів в освітньому процесі.
Для студентів спеціальності «Психологія», практичних психологів, педагогів, науковців.

пʼятниця, 18 травня 2018 р.

ДЕНЬ НАУКИ!


Шановні науковці!

Кафедра психології вітає вас з Днем науки!Щиро бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя та надзвичайних успіхів у професійній діяльності. Нових Вам відкриттів, неперевершених звершень задля добробуту українського народу, в ім’я процвітання України!

середа, 28 лютого 2018 р.

УВАГА!!!

До уваги всіх викладачів, науковців, практичних психологів, аспірантів, студентів які бажають взяти участь у
ІІІ - Подільській науково-практичній конференції:
«Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі неперервної освіти»

змінена дата проведення конференції.

Конференція відбудеться 21 березня 2018 р.